INFRASTRUKTUR/19. desember 2016

Hver tredje krone investert i vindkraft kommer norsk næringsliv til gode

Norconsult og Agenda Kaupang står bak en ny, norsk studie som har målt nasjonal, regional og lokal verdiskaping som følge av bygging og drift av vindkraftanlegg. Resultatene viser et mer positivt bilde av ringvirkningene i anleggs- og driftsfasen enn det som har vært vist tidligere.

Last flere saker