Forbauset over hvor godt det fungerer

ENTREPRENØR/23. oktober 2018

Forbauset over hvor godt det fungerer

– Jeg hadde faktisk ikke sett for meg på forhånd at Nye Veier sin styringsmodell skulle komme til å fungere så bra som det viser seg å gjøre. Nye Veier er likviditetsstyrt og har en fast pengesum hvert år å bygge vei for, vi har ingen steder å sende en tilleggsregning ved kostnadsoverskridelser. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/27. september 2018

Nye prosjekter ut på anbud

Like sikkert som høsten er i anmarsj, tar anbudssakene Statens Vegvesen legger ut, seg opp i omfang og beløp. Ser man på nye prosjekter som skal prises av markedet i august og september, skal det avgjøres anbudskontrakter på til sammen 341 –  885 millioner kroner. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/18. september 2018

Internasjonale entreprenører vil bygge ny Mjøsbru

Ny Mjøsbru og utbygging av ny firefelts E6 fra Moelv til Lillehammer vekker stor interesse hos nasjonale og internasjonale entreprenører. Store aktører fra Spania, Italia, Tyrkia, Frankrike, Estland, Kina, Tyskland og Norge har nå hatt møter med Nye Veier om utbyggingen. På møtene ble det også presentert nye skisser for hvordan Mjøsbrua kan bygges. Les hele saken

VEGBYGGING/ 4. juli 2018

20 millioner til gang- og sykkelvei

– Vi ønsker å ta godt vare på myke trafikanter og bygger derfor ut gang- og sykkelveinettet i Norge. Nå gir staten 20 millioner kroner til utbygging av gang- og sykkelvei fra Solbakk til Grønnevold langs dagens rv 13 i Strand kommune i Rogaland. Selv om strekningen blir fylkesvei etter åpningen av Ryfast, velger vi likevel å støtte prosjektet med statlige midler, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Last flere saker