TUNNEL/10. januar 2018

Tunnelnett skal løse trafikkproblemene

Verdens storbyer vokser så fort at veisystemene ikke lenger har kapasitet til å frakte alle menneskene. Løsningen kan være et veinett under byene. Med enklere tunnelkonstruksjon og mikrobølger mot hardt fjell skal hastigheten på tunnelboringen mangedobles. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/ 8. desember 2017

Flere alternativer for kryssing av Hadselfjorden

I april skal Statens vegvesen komme med sine anbefalinger om hvorvidt det bør bygges tunnel under Hadselfjorden, om dagens ferjesamband mellom Melbu og Fiskebøl skal opprettholdes - eller om det bør etableres et nytt ferjesamband som korter ned tida det tar å krysse fjorden. Les hele saken

Norges største vegtunnelprosjekt: NCC signerte første kontrakt

TUNNEL/ 5. desember 2017

Norges største vegtunnelprosjekt: NCC signerte første kontrakt

NCC signerte i dag E13 Sidetunnel Arsvågen, den første tunnelkontrakten på Statens vegvesens prosjekt E39 Rogfast. Dette blir Norges største vegtunnelprosjekt. Oppdraget gjennomføres som en totalentreprise og verdien er på ca 183 MNOK. Les hele saken

VEI/27. september 2017

Tunnelbransjen står støtt i 100 år til

Det er mange år siden jeg første gang hadde et arbeidsoppdrag i tunnel, engang tidlig på syttitallet. Den gang som flisejente og ikke særlig gammel-barnearbeid. Og skummelt, men spennende. Senere fulgte oppdrag på flere av Norges største kraft-og tunnelanlegg på tidlig 80 tallet. Jeg synes jeg er heldig som fikk et lite innblikk i tidligere tiders anleggsvirksomhet, for mye har forandret seg siden da!

Last flere saker