Bygger tunneler og undersjøisk rundkjøring på Færøyene

UNDERSJØISKTUNNEL/ 4. mai 2018

Bygger tunneler og undersjøisk rundkjøring på Færøyene

En undersjøisk tunnel under bukta Skálafjørður skal koble Skálafjørður og Tórshavn sammen og korte ned reisetid til og fra hovedstaden betraktelig for de som bor på motsatt side av bukta. Gemini Terreng med tunnelmodul spiller en viktig rolle i prosjektet. Les hele saken

Flere alternativer for kryssing av Hadselfjorden

SAMFERDSELSPROSJEKTER/ 8. desember 2017

Flere alternativer for kryssing av Hadselfjorden

I april skal Statens vegvesen komme med sine anbefalinger om hvorvidt det bør bygges tunnel under Hadselfjorden, om dagens ferjesamband mellom Melbu og Fiskebøl skal opprettholdes - eller om det bør etableres et nytt ferjesamband som korter ned tida det tar å krysse fjorden. Les hele saken

VEI/27. september 2017

Tunnelbransjen står støtt i 100 år til

Det er mange år siden jeg første gang hadde et arbeidsoppdrag i tunnel, engang tidlig på syttitallet. Den gang som flisejente og ikke særlig gammel-barnearbeid. Og skummelt, men spennende. Senere fulgte oppdrag på flere av Norges største kraft-og tunnelanlegg på tidlig 80 tallet. Jeg synes jeg er heldig som fikk et lite innblikk i tidligere tiders anleggsvirksomhet, for mye har forandret seg siden da!

Last flere saker