Skal vurdere hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles

JERNBANE/27. juli 2018

Skal vurdere hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles

Jernbanedirektoratet skal vurdere hvilke forbedringsmuligheter Kongsvingerbanen har. Samferdselsdepartementet har nå bedt direktoratet om å lage en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen som tar for seg både fjerntog, lokaltog og godstrafikk. Les hele saken

Last flere saker