VEGTEKNOLOGI/ 1. november 2018

Leverer løsninger til intelligent vei

– Vi er svært fornøyd med å ha blitt foretrukket som leverandør av C-ITS til Statens Vegvesen sitt prosjekt E8 Borealis. Prosjektet er blitt kalt et arktisk pilotprosjekt – og et innovasjonsprosjekt for Statens Vegvesen. Visjonen for veistrekningen er at autonome vogntog en dag skal kunne ta seg fram på egenhånd i snødrev og vintermørke. Og får man det til her, så får man det til hvor som helst. Les hele saken

BRU/24. oktober 2018

Loftesnesbrui - Det nye landemerket i Sogndal

Loftesnesbrui rager stolt over sundet hvor Barsnesfjorden møter Sognefjorden. Prosjektet kombinerer det ytterste innen ingeniør-, arkitekt- og entreprenørkunst sammen med moderne teknologi. Med sine 194m knytter brua Loftesnes og Nestangen sammen, og sikrer nåværende og fremtidige generasjoner sikker ferdsel i vakre omgivelser. Brua ble nominert til European Steel Bridge Award i 2018. Les hele saken

TEKNOLOGI/28. august 2018

Nytt ekspertutvalg skal finne veien til smart samferdselsteknologi og styre unna feilinvesteringer

– Norge skal være i tet på digitalisering, også innen transport. Vi ønsker ekspertråd om hvordan vi skal planlegge riktig, slik at vi satser på teknologi som vinner frem og har stor nytte for samfunnet. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringens ekspertutvalg for teknologi og transport nå har hatt sitt første møte. Les hele saken

Last flere saker