Innovasjon skal bidra til mer effektiv overvåking av strømnettet

STRØMNETT/ 1. november 2017

Innovasjon skal bidra til mer effektiv overvåking av strømnettet

Nettselskapene i Nettalliansen ser behovet for en mer effektiv drift og overvåking av strømnettet, og har initiert et innovasjonsprosjekt i samarbeid med Powel AS. Målet er å realisere en sterk storskalaeffektivitet ved digital samhandling mellom de 46 små og mellomstore nettselskapene i alliansen. Les hele saken

Elektriske biler, busser og ferger gir økte nettinvesteringer

STRØMNETT/26. oktober 2017

Elektriske biler, busser og ferger gir økte nettinvesteringer

Strømnettet må oppgraderes for å kunne levere nok strøm til elektriske biler, busser og ferger. Særlig elektriske ferger og landstrøm til skip krever nye nettinvesteringer i tillegg til oppgraderingene som allerede er planlagt. Les hele saken

Statnetts planer for nettutviklingen klar

INFRASTRUKTUR/ 3. oktober 2017

Statnetts planer for nettutviklingen klar

Statnetts nettutviklingsplan er nå ferdigstilt. En rekke store nettutbyggingsprosjekter er i gjennomføringsfasen, og dette innebærer fortsatt høy investeringstakt frem til 2020. Etter dette forventer Statnett å gå over i en fase med lavere investeringsnivå, der fornyelse av eksisterende nettanlegg står sentralt.

Hvaler tar skrittet inn i det moderne energimarkedet

INFRASTRUKTUR/14. september 2017

Hvaler tar skrittet inn i det moderne energimarkedet

Olje- og energiminister Terje Søviknes var tilstede under den offisielle åpningen av mikrogridanlegget på Sandbakken miljøstasjon på Hvaler. Anlegget benytter seg av en teknologi som sikrer Østfold-kommunen et av verdens mest avanserte mikrostrømnett. Schneider Electric er blant de som står bak prosjektet.

INFRASTRUKTUR/18. mars 2017

Utviklet intelligente strømmaster

Et unikt norsk samarbeidsprosjekt mellom to industriklynger—Prosjekt Ask4Cluster—har utviklet intelligente strømmaster. Mens den ene klyngen tilknyttet NCE Raufoss har drevet utvikling av master i resirkulert aluminium, har den andre klyngen tilknyttet NCE MNT Vestfold utviklet de elektroniske løsningene.

Last flere saker