The Royal Society løfter fram norsk flodbølgeforskning

RÅDGIVNING/29. september 2015

The Royal Society løfter fram norsk flodbølgeforskning

Når verdens eldste vitenskapelige tidsskrift nå utgir en temautgave om flodbølger, har norske Finn Løvholt bidratt med en av artiklene.Løvholt og hans kollegaer beskriver det viktigste som har skjedd innenfor den internasjonale forskningen på skredutløste flodbølger de siste ti årene.

Last flere saker