Korrosjon og slitasje i varme- og kjøleanlegg

RÅDGIVNING/21. september 2017

Korrosjon og slitasje i varme- og kjøleanlegg

Korrosjonsproblematikk i lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg skyldes i mange tilfeller at man har problemer med luft i anlegget. Luft består av 78,076 % nitrogen (N2), 20,945 % oksygen (O2) og 0,979 % andre gasser. Oksygen er den gassen i lufta som er hovedårsaken til korrosjonsproblemene. Men luft kan også medføre andre slitasjeproblemer som kavitasjon og redusert funksjon av trykkpumper.

Mye kan spares på advokathjelp i forkant

RÅDGIVNING/13. september 2017

Mye kan spares på advokathjelp i forkant

Risikohåndtering i bygg- og anleggskontrakter er svært viktig både for entreprenører og byggherrer. Dessverre ser vi flere eksempler på at risiko blir feid under teppet av en eller begge parter i en kontraktsinngåelsesprosess. Det er sjelden lurt, sier advokatene Thomas Oskar Strømbom, Andreas Rostveit, Per Gustav Lilleaasen og hos advokatkontoret Føyen Torkildsen.

RÅDGIVNING/31. august 2017

Grønt nettverk for anleggssektoren

SINTEF Byggforsk er i disse dager i sluttforhandlinger med Norges Forskningsråd om finansiering av et initiativ rundt et nettverk for Grønn Anleggssektor. Med fokus på en mer grønn anleggssektor, har de allerede flere bedrifter som ønsker å være med inn i nettverket, samtidig som de jobber aktivt med å finne ytterlige bedrifter med ambisiøse og ledende aktører innen anleggssektoren.

RÅDGIVNING/24. april 2017

- Gjør godt grunnarbeid

Det er sannsynlig at nettselskapene i økende grad vil søke til de store skyløsnings-leverandørene til drift av sine "smarte nett". Advokat Eivind Grimsø Moe i Advokatfirmaet Hjort oppfordrer norske nettselskaper til å gjøre grundig forarbeid med anskaffelsene og kontraktene.

Store besparelser å hente ved "NoDig"

RÅDGIVNING/18. mars 2017

Store besparelser å hente ved "NoDig"

– Det varierer veldig mye fra kommune til kommune, hvorvidt man benytter «NoDig » eller ikke . Mens enkelte har dette som førsteregel der det lar seg gjøre – og graver bare der «NoDig » ikke er egnet. Andre velger som regel fullstendig oppgraving, oppsummerer prosjektleder Geir Henning Hansen i Asplan Viak.

Krever bedre flyt i vann- og avløpssystemet

RÅDGIVNING/31. desember 2016

Krever bedre flyt i vann- og avløpssystemet

Skal vi sikre rent vann i springen, og gode systemer som håndterer både avløps- og overvann, trenger vi nærmere 500 milliarder kroner frem mot 2030. Men manglende helhetstenkning og grumsete, statlig ansvarsfordeling gjør at mange kommuner havner i en bakevje.

Last flere saker