Samferdselsministeren vil ha meir infrastruktur for pengane i ny Nasjonal transportplan

NTP/15. januar 2019

Samferdselsministeren vil ha meir infrastruktur for pengane i ny Nasjonal transportplan

Arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033 er i startfasen. Samferdselsminister Jon Georg Dale sender no transportetatane eit tydeleg oppdrag: Nytten av investeringane skal aukast, kostnadane skal ned og ny teknologi skal på plass. Les hele saken

Workshop om utslippskutt i veibygging

UTSLIPP/12. desember 2018

Workshop om utslippskutt i veibygging

Nye Veier og klimastiftelsen ZERO arrangerer seminar og workshop om utslippskutt fra veibygging. Skal vi lykkes, må vi ha med leverandører, entreprenører, teknologimiljøer, rådgivere osv. Hvordan skal vi bygge veier som er i tråd med klimamålene i Nasjonal Transportplan og Parisavtalen? Les hele saken

Nytt ekspertutvalg skal finne veien til smart samferdselsteknologi og styre unna feilinvesteringer

TEKNOLOGI/28. august 2018

Nytt ekspertutvalg skal finne veien til smart samferdselsteknologi og styre unna feilinvesteringer

– Norge skal være i tet på digitalisering, også innen transport. Vi ønsker ekspertråd om hvordan vi skal planlegge riktig, slik at vi satser på teknologi som vinner frem og har stor nytte for samfunnet. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med at regjeringens ekspertutvalg for teknologi og transport nå har hatt sitt første møte. Les hele saken

JERNBANE/10. april 2018

Handlingsprogram 2018 - 2029: God mobilitet og enklere reisehverdag

Jernbanen i Norge har opplevd en kraftig vekst i persontrafikken de siste årene. Handlingsprogrammet for jernbanesktoren fram til 2029 legges nå ut på høring og der legges det opp til å føre denne utviklingen videre til beste for pendlere, næringsliv og miljøet. Byer og regioner skal knyttes tettere sammen med bedre baner og flere tog. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/22. februar 2018

Ferjefri E39 er godt i gang, men gjennomføringen vil ta mer enn 20 år

I Nasjonal transportplan 2018–2029 (NTP) legges det opp til en rekke prosjekter for en utbedret og ferjefri E39. – Vi er godt i gang, men vi ser at det ikke er mulig å ferdigstille alle prosjektene innen 20 år, sier prosjektleder Kjersti Kvalheim Dunham. Les hele saken

Last flere saker