Sterkere fokus på materialenes klimaavtrykk

CO2-UTSLIPP/ 4. januar 2019

Sterkere fokus på materialenes klimaavtrykk

– Det er viktig at vi får et sterkere fokus på materialenes klimaavtrykk i vår satsing på å redusere CO2-utslippene – fagfolk snakker om karbonavtrykk, slik at alt er med og det blir entydig hva vi snakker om. Og helst vil vi bruke «gulrot» i form av bonuser for å påvirke leverandørene i en positiv retning. Her mener vi at det er mye å hente. Les hele saken

Workshop om utslippskutt i veibygging

UTSLIPP/12. desember 2018

Workshop om utslippskutt i veibygging

Nye Veier og klimastiftelsen ZERO arrangerer seminar og workshop om utslippskutt fra veibygging. Skal vi lykkes, må vi ha med leverandører, entreprenører, teknologimiljøer, rådgivere osv. Hvordan skal vi bygge veier som er i tråd med klimamålene i Nasjonal Transportplan og Parisavtalen? Les hele saken

KLIMAGASSUTSLIPP/ 7. september 2018

Bergen lufthavn Flesland sertifisert som klimanøytral

Bergen lufthavn har vært sertifisert i Airport Carbon Accreditation( ACA) på nivå 2 Reduction, siden 2014. Sertifiseringen ACA 3+ Neutrality, er det høyeste nivået i ACA, og er resultat av flere års systematisk arbeid med kartlegging av klimagassutslipp og kommunikasjon av nødvendige tiltak for reduksjon. Les hele saken

KLIMA/29. november 2017

Uten Parisavtalen vil de fleste isbreene våre forsvinne innen århundreskiftet

Klimaendringene vil bidra til å redusere isbreene våre. Hvor mye de smelter avhenger av breens størrelse og hvordan framtidens klima vil bli. Norges sjette største isbre, Hardangerjøkulen, kan smelte helt bort hvis verden ikke oppfyller togradersmålet i Parisavtalen. Les hele saken

Fikk studentpris for oppgave om flomvern

INFRASTRUKTUR/25. september 2017

Fikk studentpris for oppgave om flomvern

Hvordan kan vi planlegge for bærekraftig overvannshåndtering og økt klimaresiliens i norske byer og tettsteder? Det var problemstillingen til studentene Vaar Bothner og Taran Aanderaa, som nå har mottatt Statsbyggs studentpris for fremdragende landskapsarkitektur.

Last flere saker