Viktig å redusere konfliktnivået i bransjen

JURIDISK/ 3. desember 2018

Viktig å redusere konfliktnivået i bransjen

– Mange er opptatt av å redusere konfliktnivået i anleggsbransjen, og det er flere innfallsvinkler som kan brukes for å få dette til. En av disse kan være å se litt nærmere på det som skjer FØR arbeidet settes i gang, nemlig kontraktene. Det er jo her grunnlaget for samarbeidet legges. Les hele saken

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

JURIDISK/21. juni 2018

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

I anleggsbransjen er konfliktnivået høyt. Dette er kostnadskrevende. Staten skal de neste 10 årene investere 933 milliarder kroner på vei og bane. Dette er dine og våre penger, og bør ikke brukes på konflikter – men på mer vei og bane av god kvalitet. Mulighetene ligger der, vi må bare tørre å utnytte dem. Les hele saken

Last flere saker