Follobanen: Følger opp Condotte

FOLLOBANEN/15. januar 2018

Follobanen: Følger opp Condotte

Entreprenørselskapet Condotte har, på grunn av de likviditetsutfordringene selskapet opplever, valgt å begjære konkursbeskyttelse for retten i Roma den 8. januar 2018. Anmodningen fra Condotte er ennå ikke behandlet av domstolen. Bane NOR følger aktivt opp situasjonen for en av Follobaneprosjektets totalentreprenører. Les hele saken

Elisabeth Enger avtroppende jernbanedirektør

JERNBANE/ 8. januar 2018

Elisabeth Enger avtroppende jernbanedirektør

Arbeidsplassene har formet lederegenskapene til Elisabeth Enger, den avtroppende direktøren for det nye Jernbanedirektoratet. I en alder av 27-åring ble hun Norges yngste rådmann. Som toppleder og rådmann i Bærum kommune fikk hun den første store offentlige korrupsjonssaken i landet i fanget. Etter ni år forlater Enger jernbanen. Hun skal tilbake til kommunesektoren. Les hele saken

INTERCITY/ 8. desember 2017

Foreslår oppstart på to IC-prosjekter i 2018

- Det er gledelig at regjeringen nå foreslår oppstart på InterCity-parsellene Sandbukta-Moss-Såstad på Østfoldbanen og Venjar-Eidsvoll-Langset på Dovrebanen i 2018, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. Les hele saken

JERNBANE/28. november 2017

Undersøker dyrepåkjørslene

Bane NOR ser alvorlig på de siste dagenes dyrepåkjørsler på Nordlandsbanen. – Det er tragisk. Vi har et samarbeid med reineierne og har laget systemer og rutiner for å forebygge reinpåkjørsler. Nå undersøker vi hvorfor dette ikke har fungert godt nok, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR. Les hele saken

JERNBANE/17. november 2017

Gjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Riksrevisjonen skriver 15. november at 340 millioner kroner ble bevilget til fornyelse av jernbanen i Oslo-området i 2016, og at 70 millioner av disse ikke ble brukt. Det er skapt et inntrykk av at det ble gjort mindre for å ta ned vedlikeholdsetterslepet enn opprinnelig tenkt i Oslo. Les hele saken

MOBILITET/13. november 2017

På vei inn i moderne mobilitet

Alstom har en visjon om smart mobilitet; reisene skal ha flyt, være effektive og attraktive. Selskapet går fra å være togprodusent til å bli en tilrettelegger for moderne mobilitet.


– Vi må ha tro på fremtiden. Alstom skal være arkitekter for nye mobilitetsløsninger, sier Henri Poupart-Lafarge, konsernsjef i Alstom.
Les hele saken

Last flere saker