JERNBANE/30. april 2018

Dobbeldekkertog kan være på plass ved årsskiftet 2019/2020

Bane NOR har nå levert en rapport til Jernbanedirektoratet som viser hvilke tiltak som må gjennomføres før det settes inn to-etasjes tog på Østfoldbanen. Det er blant annet nødvendig med tiltak i to tunneler og prislappen kan havne på rundt 20 millioner kroner. Les hele saken

KOLLEKTIVTRANSPORT/26. april 2018

Er det plass på toget?

”Det går alltid ett tog” er den klassiske Fleksnes-sketsjen hentet fra en trang togkupè på 70-tallet. Denne over 40 år gamle episoden skildret ubehaget som vi opplever ved å sitte tett sammen. Reisen ble ekstra ubehagelig med en lite hensynsfull og usmakelig Fleksnes i samme togkupè. Men alle i denne sketsjen fikk ihvertfall sitteplass. Kan vi forvente det i fremtiden? Å få lov til å sitte, altså? Les hele saken

BANE/24. april 2018

Bane NOR gir verktøyene som sikrer at godset kommer fram

Etter en stri vinter, der punktligheten for godstrafikken har vært langt under målet, har Bane NOR satt i verk noen kortsiktige tiltak som skal gjøre frakt av gods på bane mer forutsigbart. For Bane NOR er det viktig å bidra til at godset kommer frem på en mest mulig hensiktsmessig måte, også ved trafikkavvik. – Det vi nå tilbyr vil i sum gi økt fleksibilitet for godsnæringen. Les hele saken

JERNBANE/10. april 2018

Handlingsprogram 2018 - 2029: God mobilitet og enklere reisehverdag

Jernbanen i Norge har opplevd en kraftig vekst i persontrafikken de siste årene. Handlingsprogrammet for jernbanesktoren fram til 2029 legges nå ut på høring og der legges det opp til å føre denne utviklingen videre til beste for pendlere, næringsliv og miljøet. Byer og regioner skal knyttes tettere sammen med bedre baner og flere tog. Les hele saken

ERTMS/27. mars 2018

Fiberkabel langs Bergensbanen

Bane Nor har tildelt Fibertech AS, et heleiet datterselskap av NRC Group ASA, en kontrakt for arbeidet med å legge nye fiberkabler langs jernbanestrekningen fra Hønefoss til Gol, og videre fra Gol til Finse. Kontrakten gir også Fibertech en opsjon på å gjøre installasjonsarbeidet av fiber fra Finse til Voss. Oppdraget har en verdi på 57 millioner kroner. Les hele saken

JERNBANE/12. mars 2018

Arktisk jernbaneforbindelse: Styrker forbindelsen i Nord

– Vi ønsker å fortsette og videreutvikle finsk-norsk samarbeid. En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere en arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

VEDLIKEHOLD/ 5. mars 2018

Vinner sin første vedlikeholdskontrakt for jernbane

NRC Group har vunnet en vedlikeholdskontrakt for Hallsberg terminal i Sverige. Dette er NRC Groups første kontrakt innen segmentet «løpende vedlikehold», som innebærer et løpende vedlikeholdsansvar for en eller flere jernbanestrekninger. Kontrakten har en varighet på fem år med opsjon på ytterligere to år. Les hele saken

Enighet om ny tariffavtale for ansatte i Bane NOR

BANE/27. februar 2018

Enighet om ny tariffavtale for ansatte i Bane NOR

Det blir ikke streik i Bane NOR. Mandag 26. februar møttes Spekter, LO og YS til mekling om nye tariffavtaler for LO og YS sine medarbeidere i Bane NOR. Litt etter klokken 17 tirsdag kunne mekler Mats Ruland endelig slå fast at det var oppnådd enighet. Les hele saken

Last flere saker