Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

ITS/14. november 2018

Oslopakke 3 legger bedre til rette for miljøvennlige reiser

– Oslopakke 3 er en videreføring av initiativene som førte til vedtak om innføring av bompengesystem rundt Oslo. Som i andre byer har bompengeinnkreving finansiert veg- og kollektivutbygging i Oslo. Dette vil nok prege arbeidet med Oslopakke 3 også rent teknisk. Les hele saken

Mye overdreven optimisme rundt ITS og automatisering

ITS/ 6. november 2018

Mye overdreven optimisme rundt ITS og automatisering

– Jeg tror nok ærlig talt at det er en del overdreven optimisme rundt ITS. Det er mye håp, men ikke nødvendigvis like mye realisme fra de mest optimistiske teknologene. Utviklingen vil neppe gå så raskt de neste fem årene som enkelte ser for seg. Les hele saken

IT/23. september 2015

Intelligent trafikkstyring av kollektivtrafikken

Administrasjon av kollektivtrafikk er en krevende oppgave. Punktlighet og informasjon om forsinkelser er vanlige utfordringer for både reisende og de som jobber med kollektivtrafikk. Ved hjelp av effektiv billettering og sanntidsoppdateringer utviklet av det norske IT-selskapet FARA kan disse utfordringene håndteres på en effektiv måte.  

Last flere saker