IT/ 9. november 2016

Hva er fordelene for energisektoren ?

Maskinlæring gjør det mulig for din bedrift å utnytte sine data og avanserte analyser til å gjøre hverdagen mer forutsigbar. Slik kan bedriften din bedre sine beslutningsprosesser, noe som igjen gjør dere i stand til å oppnå reelle og målbare forbedringer i forhold til tradisjonelle analysemetoder.

IT/ 8. november 2016

Peab Anläggning satser stort på Gemini-løsninger

Peab Anläggning, Powel Construction og Geocon signerte nylig en langsiktig avtale om utviklingssamarbeid og lisenser for løsningene «Gemini Terreng» og «Gemini Oppmåling». Avtalen innebærer en kraftig økning i antall lisenser for Peab Anläggning og et stort antall ekstra timer i forhold til programvareutvikling fra Powel sin side.

Last flere saker