Tunnelnett skal løse trafikkproblemene

TUNNEL/10. januar 2018

Tunnelnett skal løse trafikkproblemene

Verdens storbyer vokser så fort at veisystemene ikke lenger har kapasitet til å frakte alle menneskene. Løsningen kan være et veinett under byene. Med enklere tunnelkonstruksjon og mikrobølger mot hardt fjell skal hastigheten på tunnelboringen mangedobles. Les hele saken

Gorm Frimannslund og Elisabeth Enger signerer den historiske avtalen som gir forutsigbarhet for jernbanens drift og vedlikehold i fire år framover.

BANE/ 5. januar 2018

Historisk avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR signert

Jernbanedirektoratet og Bane NOR signerte avtalen om drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur. For første gang er avtalen gjort gyldig for fire år. – Det gjør oss i stand til å bli mer effektive, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. Les hele saken

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester

INFRASTRUKTUR/12. desember 2017

Mer båndbredde for bedre mobile tjenester

– Gode mobiltjenester og en robust digital infrastruktur er avgjørende for stadig flere av dagens gjøremål både på jobb og privat. Denne uken har regjeringen besluttet at frekvensressurser i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for interesserte kommersielle ekomtilbydere i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

INFRASTRUKTUR/13. oktober 2017

Satsing på samferdsel i statsbudsjettet

– Med en økning av samferdselsbudsjettet på i overkant av fire milliarder kroner, bidrar regjeringen til sysselsetting, økt konkurransedyktighet for næringslivet og til å knytte landet tettere sammen. Samferdselsbudsjettet for 2018 viser at Nasjonal transportplan ikke bare er en ambisjon, men en plan regjeringen nå er godt i gang med å følge opp, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

RÅDGIVNING/21. september 2017

Korrosjon og slitasje i varme- og kjøleanlegg

Korrosjonsproblematikk i lukkede væskebårne varme- og kjøleanlegg skyldes i mange tilfeller at man har problemer med luft i anlegget. Luft består av 78,076 % nitrogen (N2), 20,945 % oksygen (O2) og 0,979 % andre gasser. Oksygen er den gassen i lufta som er hovedårsaken til korrosjonsproblemene. Men luft kan også medføre andre slitasjeproblemer som kavitasjon og redusert funksjon av trykkpumper.

Er vi rustet for morgendagens ekstremvær?

INFRASTRUKTUR/19. september 2017

Er vi rustet for morgendagens ekstremvær?

Sannsynligheten for å bli rammet av en naturhendelse er større enn å bli rammet av terror. I 2016 ble 24,2 millioner mennesker verden over fordrevet av naturkatastrofer. De aller fleste av disse lever i fattige og værutsatte land. For de lavtliggende øystatene er ekstremvær og klimaendringer et spørsmål om overlevelse. Det har altfor mange mennesker i Karibia fått erfare etter orkanen Irmas herjinger den siste uka.

Last flere saker