Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet

INFRASTRUKTUR/ 4. september 2018

Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet

Arbeidet blir omfattende. Det skal anlegges ny trikkeinfrastruktur, nye fortau, ny belysning, universelt utformede holdeplasser og eget sykkelfelt. I tillegg skal en eldre og underdimensjonert forsyningsledning for vann til Oslo skiftes. Det skal også etableres nytt overvannsanlegg i området. Prosjektet estimeres å være ferdig utpå nyåret 2020. Les hele saken

INFRASTRUKTUR/ 7. mai 2018

Delte meninger om elektromagnetiske felt

Mens vi stadig blir mer tilgjengelige, og behovene for kommunikasjon og ny infrastruktur for å ivareta denne øker, er det enkelte som er skeptiske. Hva har dette å si for helsen vår? Og kanskje viktigere. Hva vet vi i grunnen om konsekvensene av det ekspertene kaller elektromagnetisk stråling? Les hele saken

Oppfordrer norske gründere til å delta

INFRASTRUKTUR/26. april 2018

Oppfordrer norske gründere til å delta

Acciona lanserer den andre runden av i'mnovation, en akselerator for infrastruktur og fornybar energi for oppstartsbedrifter. Gjennom i'mnovation #Startups-programmet, som er en del av selskapets nye åpne innovasjonsstrategi, søker Acciona å finne og fremme gründere som utvikler nyskapende teknologier og metoder innen infrastruktur, fornybar energi og servicesektorer. Les hele saken

DRIKKEVANN/ 5. april 2018

Vann, samfunn og sikkerhet – hvordan sikrer vi vannbransjen?

Et velfungerende vann- og avløpssystem er en nødvendighet og en selvfølge i et moderne samfunnet, og blir ofte tatt for gitt. Ny teknologi som nye sensorer, IoT, maskinlæring og kunstig intelligens har gjør det mulig å digitalisere store deler av bransjen, noe som kan sørge for mer kostnadseffektivt og sikrere drift på mange måter. Les hele saken

Last flere saker