Ruter og Sporveien inviterer rådgivere og konsulenter til leverandørmøte

KOLLEKTIVTRANSPORT/30. oktober 2018

Ruter og Sporveien inviterer rådgivere og konsulenter til leverandørmøte

Kommende strategi-, planleggings- og utbyggingsprosjekter for kollektivtrafikkens infrastrukturplaner står på agendaen når Ruter og Sporveien inviterer rådgivere og konsulenter til leverandørmøte 22. november. Les hele saken

Vinner nok en stor kontrakt i Trikkeprogrammet

TRIKK/ 9. oktober 2018

Vinner nok en stor kontrakt i Trikkeprogrammet

Oslo Kommune Bymiljøetaten har innstilt NRC Groups datterselskap NRC Norge AS som vinner av en hovedentreprisekontrakt på ca. 360 millioner kroner for oppgradering og opprusting av Storgata. Prosjektet er en del av Oslo kommunes Trikkeprogram som handler om neste generasjons miljøvennlige kollektivtilbud i hovedstaden. Les hele saken

INFRASTRUKTUR/ 4. september 2018

Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet

Arbeidet blir omfattende. Det skal anlegges ny trikkeinfrastruktur, nye fortau, ny belysning, universelt utformede holdeplasser og eget sykkelfelt. I tillegg skal en eldre og underdimensjonert forsyningsledning for vann til Oslo skiftes. Det skal også etableres nytt overvannsanlegg i området. Prosjektet estimeres å være ferdig utpå nyåret 2020. Les hele saken

INFRASTRUKTUR/15. august 2018

Investerer 100 millioner i miljø

NRC Group har inngått avtale om kjøp av NSS Holding AS. NSS Holding eier 100% av Norsk Saneringsservice AS og 70% av Miljøvakta AS. Selskapene utfører miljøkartlegging, rivning, sanering og håndtering av avfallsmasser mot anleggsbransjen og vil være en del av NRC Group sin satsning på ytre miljø. Les hele saken

INFRASTRUKTUR/26. april 2018

Oppfordrer norske gründere til å delta

Acciona lanserer den andre runden av i'mnovation, en akselerator for infrastruktur og fornybar energi for oppstartsbedrifter. Gjennom i'mnovation #Startups-programmet, som er en del av selskapets nye åpne innovasjonsstrategi, søker Acciona å finne og fremme gründere som utvikler nyskapende teknologier og metoder innen infrastruktur, fornybar energi og servicesektorer. Les hele saken

Last flere saker