Trailerpakker setter Baneservice i førersetet

INFRASTRUKTUR/28. februar 2019

Trailerpakker setter Baneservice i førersetet

Det bygges mye infrastruktur her i landet om dagen, og spesielt på jernbane satses det formidabelt. Dermed er flere anlegg på gang samtidig, og banelegemet trenger å pakkes godt. Utfordringen er imidlertid at dersom man skal inn i nye anleggsområder, er bestemmelsene strenge. Les hele saken

JERNBANE/ 1. februar 2019

Jernbaneskolen skiller utdannelse for lokomotivfører og infrastruktur

Norsk jernbaneskole ble etablert i 2005 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Bakgrunnen for skolen var et ønske om å få et enhetlig, fremtidsrettet og samlende kompetansesenter for hele jernbanesektoren. Som følge av jernbanereformen deles nå skolen i to organisasjoner. Les hele saken

BOMPENGER/18. januar 2019

Firepartiregjeringen: Skritt i riktig retning på bompenger

Samferdsel, bompenger og infrastruktur vies mye plass i den nye regjeringsplattformen for regjeringen utgått av Høyre, Venstre, Frp og Krf. -De signaliserer tiltak som kan få ned bompengebelastningen med om lag 1 milliard årlig. Men det gjenstår å se om folk vil merke noe til lavere bompenger i hverdagen sin, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF. Les hele saken

SAMFERDSEL/ 9. januar 2019

Tysk samferdselsgigant på plass i Norge

– Vi er opptatt av det norske markedet, og har i en tid hatt et samarbeide med Safetec. Når vi nå etablerer oss samlokalisert med dem, er det for å utvide vår satsing på det norske og nordiske markedet. DB har tro på en god utvikling i regionen, og vil satse sterkt på å få dette til. Les hele saken

VEGBYGGING/21. desember 2018

Hvem er den beste til å bygge nytt motorveikryss i Moelv?

Spørsmålet om hvem som er den beste til å bygge det nye E6-krysset i Moelv er sentralt for Nye Veier når de i januar starter jakten på entreprenør for oppdraget. Utbygging av krysset har en antatt verdi på 150 – 200 millioner kroner. Nye Veier mener konkurransen bør være interessant både for lokale og regionale aktører. Les hele saken

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

BANE/29. november 2018

Planlegger bybane fra Bergen sentrum til Åsane

Bergen kommune har tildelt Norconsult kontrakt for reguleringsarbeidet for Bybanen fra Bergen sentrum til Åsane. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med Asplan Viak. Oppdraget omfatter 12,5 km bybane-trasé, forlengelse av Fløyfjellstunnelen og ny hovedsykkelrute. Les hele saken

TRIKK/ 9. oktober 2018

Vinner nok en stor kontrakt i Trikkeprogrammet

Oslo Kommune Bymiljøetaten har innstilt NRC Groups datterselskap NRC Norge AS som vinner av en hovedentreprisekontrakt på ca. 360 millioner kroner for oppgradering og opprusting av Storgata. Prosjektet er en del av Oslo kommunes Trikkeprogram som handler om neste generasjons miljøvennlige kollektivtilbud i hovedstaden. Les hele saken

INFRASTRUKTUR/ 4. september 2018

Arbeidet med oppgradering av strekningen Storo-Disen har startet

Arbeidet blir omfattende. Det skal anlegges ny trikkeinfrastruktur, nye fortau, ny belysning, universelt utformede holdeplasser og eget sykkelfelt. I tillegg skal en eldre og underdimensjonert forsyningsledning for vann til Oslo skiftes. Det skal også etableres nytt overvannsanlegg i området. Prosjektet estimeres å være ferdig utpå nyåret 2020. Les hele saken

Last flere saker