RÅDGIVNING/ 7. januar 2016

Økt fokus på HMS i anleggsbransjen

Arbeidstilsynet har beregnet at arbeidsskadene i bygg- og anleggsvirksomheten i Norge hvert år forårsaker 4500 tapte leveår med full helse. Det samfunnsøkonomiske tapet er i størrelsesorden 1.5 milliarder kroner. En systematisk tilnærming til HMS vil redusere både skadeomfanget og de samfunnsøkonomiske kostnadene.

Last flere saker