Anbefaler trinnvis utbygging av Alnabruterminalen

JERNBANE/26. april 2019

Anbefaler trinnvis utbygging av Alnabruterminalen

Jernbanedirektoratet anbefaler en videre utvikling og modernisering av Alnabru godsterminal etter en trinnvis modell. Dermed kan det hentes ut gevinster i form mer rasjonell drift og økt kapasitet etter hvert som trinnene gjennomføres. Når de ulike trinnene er fullført, er terminalen i stand til å håndtere en dobling i godstrafikken. Les hele saken

Samferdselsministeren tingar framtidsbilete

NTP/ 8. april 2019

Samferdselsministeren tingar framtidsbilete

Arbeidet med det faglege grunnlaget for Nasjonal transportplan 2022-2033 er i gang. No har Samferdselsdepartementet tinga ei kartlegging av dei viktigaste utfordringane i transportkorridorane og i byområda, og eit framtidsbilete av transportomfanget dei neste 30 åra. Les hele saken

GODSTRANSPORT/17. august 2018

Vellykket debatt på Fullriggeren Sørlandet

På Arendalsuka 2018 inviterte Norconsult til debatt for å sikre bedre styring av godsflyt mellom sjø og jernbane. Fullriggeren Sørlandet ble fylt til randen med over 80 deltagere, deriblant politikere, havnesjefer, beslutningstagere og andre havneinteresserte debattanter og gjester. Les hele saken

GODSTRANSPORT/15. mai 2018

Samferdselsministeren i Brussel: Skal diskutere foreslåtte regelendringer for godstransport på vei

– Regjeringen er opptatt av å sikre best mulige forhold for yrkessjåfører og en ryddig konkurransesituasjonen i lastebilnæringen. Vi er ikke fornøyd med EUs foreslåtte endringer i EU-regelverket for godstransport på vei. Vi trenger andre løsninger for å bekjempe sosial dumping, styrke ryddige konkurransevilkår og sikre enda bedre trafikksikkerhet. Les hele saken

Last flere saker