Anbefaler trinnvis utbygging av Alnabruterminalen

JERNBANE/26. april 2019

Anbefaler trinnvis utbygging av Alnabruterminalen

Jernbanedirektoratet anbefaler en videre utvikling og modernisering av Alnabru godsterminal etter en trinnvis modell. Dermed kan det hentes ut gevinster i form mer rasjonell drift og økt kapasitet etter hvert som trinnene gjennomføres. Når de ulike trinnene er fullført, er terminalen i stand til å håndtere en dobling i godstrafikken. Les hele saken

Bane NOR gir verktøyene som sikrer at godset kommer fram

BANE/24. april 2018

Bane NOR gir verktøyene som sikrer at godset kommer fram

Etter en stri vinter, der punktligheten for godstrafikken har vært langt under målet, har Bane NOR satt i verk noen kortsiktige tiltak som skal gjøre frakt av gods på bane mer forutsigbart. For Bane NOR er det viktig å bidra til at godset kommer frem på en mest mulig hensiktsmessig måte, også ved trafikkavvik. – Det vi nå tilbyr vil i sum gi økt fleksibilitet for godsnæringen. Les hele saken

Last flere saker