Siemens Mobility tildeler stor installasjonskontrakt til Nettpartner

ERTMS/ 6. juli 2018

Siemens Mobility tildeler stor installasjonskontrakt til Nettpartner

Som et ledd i samarbeidet med Bane NOR om utvikling av den nye digitale jernbanen – ERTMS – inngår Siemens Mobility avtale med den første underleverandøren, Nettpartner AS, for installasjon av teknisk utstyr. Arbeidet starter i 2018 og er forventet å pågå de neste 16 årene og vil sikre lokal verdiskapning og norske arbeidsplasser. Les hele saken

Fiberkabel langs Bergensbanen

ERTMS/27. mars 2018

Fiberkabel langs Bergensbanen

Bane Nor har tildelt Fibertech AS, et heleiet datterselskap av NRC Group ASA, en kontrakt for arbeidet med å legge nye fiberkabler langs jernbanestrekningen fra Hønefoss til Gol, og videre fra Gol til Finse. Kontrakten gir også Fibertech en opsjon på å gjøre installasjonsarbeidet av fiber fra Finse til Voss. Oppdraget har en verdi på 57 millioner kroner. Les hele saken

BANE/12. oktober 2017

Skal bygge fremtidens digitale jernbanenett

NRC Group har inngått avtale om kjøp av Fibertech, og sikrer med det spesialkompetanse innen utbygging av fibernett. Fibernettet er en viktig del av fremtidens digitale jernbane, og Fibertech vil styrke NRC Groups konkurranseevne som totalleverandør innen jernbaneutbygging.

BANE/25. desember 2016

På vei mot morgendagens trafikkavvikling

Jernbaneverket har satt i gang et storstilt prosjekt for å skifte ut signalsystemene. På høy tid – de eldste komponentene er fra 1940-tallet. Løsningen blir EU-standard, på veien dit skal ny teknologi testes langs skinnegang og om bord i togene. Vi har fått være med et testtog i Sverige for å se nærmere på hvordan ERTMS fungerer.

/ 7. oktober 2015

Statsbudsjettet: Vedlikehaldsetterslep blir redusert på veg og bane

- Vi må få ein infrastruktur som fungerer på ein slik at måte at dei reisande kan stole på han i kvardagen. Derfor foreslår regjeringa ein kraftig auke i vedlikehald og fornying av veg- og jernbaneinfrastruktur. Dette vil også gi eit viktig bidrag til arbeid og aktivitet. Dei foreslått løyvingane til vedlikehald og fornying ligg vesentleg over det som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Last flere saker