Siemens Mobility tildeler stor installasjonskontrakt til Nettpartner

ERTMS/ 6. juli 2018

Siemens Mobility tildeler stor installasjonskontrakt til Nettpartner

Som et ledd i samarbeidet med Bane NOR om utvikling av den nye digitale jernbanen – ERTMS – inngår Siemens Mobility avtale med den første underleverandøren, Nettpartner AS, for installasjon av teknisk utstyr. Arbeidet starter i 2018 og er forventet å pågå de neste 16 årene og vil sikre lokal verdiskapning og norske arbeidsplasser. Les hele saken

ERTMS/27. mars 2018

Fiberkabel langs Bergensbanen

Bane Nor har tildelt Fibertech AS, et heleiet datterselskap av NRC Group ASA, en kontrakt for arbeidet med å legge nye fiberkabler langs jernbanestrekningen fra Hønefoss til Gol, og videre fra Gol til Finse. Kontrakten gir også Fibertech en opsjon på å gjøre installasjonsarbeidet av fiber fra Finse til Voss. Oppdraget har en verdi på 57 millioner kroner. Les hele saken

BANE/25. desember 2016

På vei mot morgendagens trafikkavvikling

Jernbaneverket har satt i gang et storstilt prosjekt for å skifte ut signalsystemene. På høy tid – de eldste komponentene er fra 1940-tallet. Løsningen blir EU-standard, på veien dit skal ny teknologi testes langs skinnegang og om bord i togene. Vi har fått være med et testtog i Sverige for å se nærmere på hvordan ERTMS fungerer.

Statsbudsjettet: Vedlikehaldsetterslep blir redusert på veg og bane

/ 7. oktober 2015

Statsbudsjettet: Vedlikehaldsetterslep blir redusert på veg og bane

- Vi må få ein infrastruktur som fungerer på ein slik at måte at dei reisande kan stole på han i kvardagen. Derfor foreslår regjeringa ein kraftig auke i vedlikehald og fornying av veg- og jernbaneinfrastruktur. Dette vil også gi eit viktig bidrag til arbeid og aktivitet. Dei foreslått løyvingane til vedlikehald og fornying ligg vesentleg over det som er lagt til grunn i Nasjonal transportplan, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Last flere saker