RÅDGIVNING/16. mars 2016

Inviterer til tre konferanser om grønn omstilling

Nedgangstider i oljenæringen, eldrebølgen, stigende arbeidsledighet, økende global konkurranse og en sterk global klimaavtale øker behovet for å omstille Norge. Regjeringen retter oppmerksomheten på mulighetene gjennom tre konferanser om grønn omstilling.

Last flere saker