Norconsult bidrar til elektrifisering av busstransporten i Buskerud

ELEKTRISK/12. februar 2019

Norconsult bidrar til elektrifisering av busstransporten i Buskerud

Mandag 11. februar satte Brakar, kollektivselskapet i Buskerud, hele seks helelektriske busser i drift mellom Drammen og Mjøndalen. Norconsult har vært prosjektrådgiver på veien til de første elektriske bussene i Buskerud. Les hele saken

Setter fokus på sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

BYUTVIKLING/22. januar 2019

Setter fokus på sosial bærekraft i by- og stedsutvikling

– Vi mangler et tydeligere sosialt fokus i planleggingen og det å kunne ha en mer analytisk/systematisk tilnærming til sosial bærekraft i by- og boligmiljøer, sier Karoline Birkeli-Gauss som er prosjektleder for FOU-prosjektet om sosial bærekraft i Asplan Viak. Les hele saken

BYUTVIKLING/31. mai 2018

Små og mellomstore byer ønsker også byvekstavtaler, men er de modne for det?

Mange små og mellomstore byer ønsker nullvekst i personbiltrafikken, men mener staten ikke gir dem virkemidlene. Bymiljøavtaler, byvekstavtaler og belønningsordningen er avgrenset til de ni største byområdene. Les hele saken

BYPLANLEGGING/18. april 2018

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

Regjeringen inviterer nå de største byområdene til å forhandle med staten om byvekstavtaler. Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Samordnet areal- og transportplanlegging vil være et viktig virkemiddel i avtalene, som vil berøre nesten tre millioner nordmenn i de ni storbyområdene. I dag inviteres de fire største byområdene. Les hele saken

Smarte og miljøvennlige transportløsninger

TRANSPORT/ 9. februar 2018

Smarte og miljøvennlige transportløsninger

Hvordan skal Bodø vokse samtidig som transportløsningene er smarte og miljøvennlige? Det blir temaet i den nye utredningen som settes i gang av Bodø kommune i samarbeid med Nordland fylkeskommune, Avinor, Kystverket, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. Les hele saken

BYUTVIKLING/23. januar 2018

Pådrivere for grønne og varmere bysamfunn

– Målet med Pådriv-prosjektet er å bidra til et paradigmeskifte i måten å jobbe på med bærekraftig byutvikling. Ambisjonen vår er et grønnere, varmere og mer skapende bysamfunn, med plass til alle, forteller nettverksleder Thomas Berman og styreleder Aasmund Bunkholt i det nyetablerte pådrivernettverket. Les hele saken

Last flere saker