Sprikende om konsekvenser av bilfri by

BILFRI/26. september 2018

Sprikende om konsekvenser av bilfri by

– Vi er ikke ferdig med den pågående undersøkelsen om konsekvensene av å erklære bilfrihet i sentrum av byer – for eksempel i Oslo. Det vi kan si foreløpig, er at tilbakemeldingene vi har fått så langt, ikke er entydige. Vi har heller ikke sett på andre byer enn Oslo – de kan ha andre utfordringer. Les hele saken

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

BYPLANLEGGING/18. april 2018

66,4 milliarder kroner i potten: Regjeringen inviterer fylker og kommuner til forhandlinger om byvekstavtale

Regjeringen inviterer nå de største byområdene til å forhandle med staten om byvekstavtaler. Målet er transportløsninger som sikrer innbyggerne bedre mobilitet, og at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Samordnet areal- og transportplanlegging vil være et viktig virkemiddel i avtalene, som vil berøre nesten tre millioner nordmenn i de ni storbyområdene. I dag inviteres de fire største byområdene. Les hele saken

INFRASTRUKTUR/ 5. september 2017

Norges første byvekstavtale signert

- Byvekstavtalen vil styrke samordningen av areal- og transportpolitikken i Bergen, og den er et viktig virkemiddel for å nå målet om at veksten i persontransporten skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

INFRASTRUKTUR/26. mai 2017

Skal lede byutviklingssatsning på Sør- og Vestlandet

Global tenkning, urban politikk og byinnovasjon. Dette er noen av tingene urban designer Håkon Iversen har jobbet med for noen av Europas største byer. Nå vender han hjem til Bergen for å bygge Sør- og Vestlandets ledende byutviklingsmiljø i COWI.

Feministisk urbanisme

INFRASTRUKTUR/27. desember 2016

Feministisk urbanisme

Feministisk urbanisme handler om å tenke helhetlig i den fremtidige byutviklingen; å tenke på byen som like tilgjengelig for kvinner og barn som for menn. – For meg koker dette primært ned til trygghet i byrommet. Det blir lite demokratisk når jenter og kvinner som vil ferdes fritt i byen opplever seg utrygge, sier arkitekt og urbanist Sissel Engblom.

INFRASTRUKTUR/ 2. september 2016

Fremtidens byutvikling tar utgangspunkt i mennesket

Fremtidens byutvikling er ikke eiendomsutvikling, men samfunnsutvikling. Det er uterommene som er viktige, fordi vi bor tettere og høyere. Tiden er forbi med kjempestore eneboliger. Nå er det godt fellesskap og sosiale møteplasser som gjelder, slik det var før i tida, sier arkitekt og urban strateg Sissel Engblom i Link Arkitektur.

Last flere saker