InterCity-satsingen vil endre samfunnet vårt

INTERCITY/ 4. mars 2019

InterCity-satsingen vil endre samfunnet vårt

Det skjer en sterk satsing på samferdselssektoren om dagen – totalt sett den sterkeste som har skjedd på mange år. Dette betyr ikke bare at vi kommer raskere frem: Det betyr en hel omlegging av samfunnet, om man leser i grunnlaget for blant annet InterCity-satsingen. Les hele saken

FOLLOBANEN/25. januar 2019

– Det er svært leit for alle dei som gleder seg til ein ny reisekvardag

– Det er svært uheldig når det oppstår komplikasjonar i store og viktige utbyggingsprosjekt. Eg forventar god framdrift og god styring av alle samferdselsprosjekt der staten løyver midlar. Uventa omstende kan likevel oppstå i enkelte prosjekt. Bane NOR har i dag offentleggjort at dei, til tross for at de har arbeidd på spreng for å halde opphaveleg plan, tilrår eitt år lengre utbyggingstid og auka kostnadsramme som følgje av konkursen til entreprenøren Condotte. Eg tek styret si avgjerd til etterretning, men har behov for supplerande informasjon frå Jernbanedirektoratet før eg tek stilling til saka og legg ho fram for Stortinget, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

FOLLOBANEN/25. januar 2019

Åpning av Follobanen utsettes ett år til desember 2022

Bane NOR anbefaler ett år lengre utbyggingstid og økt kostnadsramme for Follobaneprosjektet. Forsinkelser og kostnader har oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018. Gjennom hele 2018 har prosjektet jobbet målrettet for å kunne sikre ferdigstillelse etter opprinnelig plan, men en samlet gjennomgang som nylig ble avsluttet, konkluderer med at dette ikke er realistisk og at prosjektet ferdigstilles i 2022. Les hele saken

BANE/ 5. januar 2018

Historisk avtale mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR signert

Jernbanedirektoratet og Bane NOR signerte avtalen om drift og vedlikehold av jernbanens infrastruktur. For første gang er avtalen gjort gyldig for fire år. – Det gjør oss i stand til å bli mer effektive, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR. Les hele saken

Last flere saker