Selvgående kantklipp eller stormaskiner

ANLEGGSMASKINER/18. mars 2019

Selvgående kantklipp eller stormaskiner

Det er nesten ingen ende på hva Kulstad Maskin kan levere når det gjelder kantklippemaskiner. Enten det dreier seg om store sjåførkrevende maskiner eller det er fjernstyrte enheter. Men selv de har alle de kreftene du måtte etterspørre hos slike maskiner. Les hele saken

Digitalisering gjør yrkesfag mer spennende

DIGITALISERING/14. mars 2019

Digitalisering gjør yrkesfag mer spennende

– Digitalisering er med på å gjøre yrkesfag mer spennende, og det er bra. Norge trenger så mange som 70.000 flere fagarbeidere i 2035 enn vi har i deg, og næringslivet melder allerede nå om at de har for lite faglært arbeidskraft. Da er det viktig å løfte fram gode lærebedrifter. Les hele saken

ANLEGGSBRANSJEN/10. januar 2019

Beslutninger må treffes der kompetansen finnes

– Jeg er tilhenger av at beslutninger skal taes der kompetansen sitter. Det innebærer at det skal være kortest mulig vei fra den som beslutter til den som utfører en jobb. Dette gir grunnlag for effektiv og sikker drift, og har opp gjennom årene vært kjennetegnet og suksessfaktoren i den norske tunnelbransjen. Dette utgjør, sammen med en betydelig satsing på digitalisering av bransjen,  viktige prinsipper for meg. Les hele saken

ANLEGGSMASKINER/ 6. november 2018

Engcon tilter nå automatisk med Trimble – gir økt effektivitet

Engcon, verdensledende produsent av tiltrotatorer, har sammen med gravesystemprodusenten Trimble utviklet en funksjon som gjør at skuffen automatisk holder riktig vinkel. Det betyr at gravemaskinføreren bare trenger å tenke på å holde riktig høyde og rotasjonsplan. Funksjonen gjør at kundene kan øke effektiviteten og lønnsomheten ytterligere. Les hele saken

JURIDISK/21. juni 2018

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

I anleggsbransjen er konfliktnivået høyt. Dette er kostnadskrevende. Staten skal de neste 10 årene investere 933 milliarder kroner på vei og bane. Dette er dine og våre penger, og bør ikke brukes på konflikter – men på mer vei og bane av god kvalitet. Mulighetene ligger der, vi må bare tørre å utnytte dem. Les hele saken

ANLEGGSBRANSJEN/ 8. juni 2018

Anlegg har noe å lære fra bygg

Leser du statistikk over klimagassutslipp, kommer utslipp fra transportsektoren høyt på lista. SSB-statistikk viser at veitrafikken sto for utslipp av 9.9 millioner tonn CO2 i 2016, 18.6% av de totale klimagassutslipp fra norsk territorium. Når den norske nybil-parken i 2025 går på fornybare drivstoffkilder, hvilken rolle vil da utbygging av den norske veginfrastrukturen spille i klimaregnestykket? Les hele saken

Last flere saker