Workshop om utslippskutt i veibygging
(Foto: Nye Veier)

Workshop om utslippskutt i veibygging

Nye Veier og klimastiftelsen ZERO arrangerer seminar og workshop om utslippskutt fra veibygging. Skal vi lykkes, må vi ha med leverandører, entreprenører, teknologimiljøer, rådgivere osv. Hvordan skal vi bygge veier som er i tråd med klimamålene i Nasjonal Transportplan og Parisavtalen?

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Nye Veier og ZERO ønsker dialog og samarbeid om hvordan løse denne utfordringen og inviterer derfor til seminar og workshop den 23. januar om hvordan kutte utslipp fra veibygging. Hvilke teknologier og materialer er tilgjengelig i dag? Hvordan ser mulighetene ut framover? Hva kan bedriften din bidra med? Workshopen vil fokusere på å finne frem til konkrete løsninger for å få ned utslippene fra veibygging i dag og på lengre sikt.

Målgruppe: Leverandører, teknologimiljøer, entreprenører, rådgivende ingeniører, akademia og materialprodusenter.

Hvis du har løsninger, ideer eller er interessert i å være med å diskutere hva vi kan få til og hva som må til for å få ned utslipp fra veibygging er dette workshopen for deg.

Informasjon

Hvis du har løsninger, ideer eller er interessert i å være med å diskutere hva vi kan få til og hva som må til for å få ned utslipp fra veibygging er dette workshopen for deg.
Tid: 23. januar kl 09.15 – 15.15
Sted: Oslo
Lokaler: Stratos, Yongstorget, inngang fra folketeaterpasasajen

MILJØ/20. mars 2019

Utvider Miljøpakken med åtte milliarder fra staten

Trondheimsområdet får åtte milliarder fra staten til Metrobuss og tiltak for syklende og gående. Det er hovedinnholdet i den nye byvekstavtalen, mellom staten og kommunene Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal i tillegg til Trøndelag fylkeskommune. Les hele saken

Til toppen