Vurderer behov for samlet oversikt over ansattes aksjeposter

Vurderer behov for samlet oversikt over ansattes aksjeposter

En rekke personer i Vegvesenet eier aksjer i private selskaper. - Et spørsmål vi nå vurderer er om vi skal lage en samlet oversikt over alle ansatte med aksjeposter i forskjellige selskaper, sier HR-direktør Vidar Lødrup.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tillit fra omgivelsene

En gjennomgang fra Teknisk Ukeblad viser at 21 ansatte i Statens vegvesen eier aksjer i selskaper der etaten er en stor kunde.

Det er fullt lovlig for alle ansatte i Vegvesenet å eie aksjer i private selskaper

- Det er fullt lovlig for alle ansatte i Vegvesenet å eie aksjer i private selskaper, også i selskaper vi driver forretning med. Likevel synes jeg det er fint at problemstillingen reises. Det skjerper vår bevissthet og minner oss på at den tilliten omgivelsene har til oss er avhengig av hvordan vi behandler blant annet denne typen saker, sier Lødrup.

Etiske retningslinjer

Både forvaltningsloven, anskaffelsesregelverket og Statens personalhåndbok, samt etiske retningslinjer for statstjenesten, stiller en rekke krav til hvordan arbeidet skal utføres, og hvordan ansvar ivaretas. Dette er aktuelle føringer også for ansatte som sitter på aksjeposter. De etiske retningslinjene for statstjenesten stiller dessuten spesielle krav til rapporteringsplikt og lojalitetskrav.

Vi må vurdere om vi har behov for en mer samlet oversikt over ansattes eierinteresser

- Frem til nå har vi vurdert gjeldende lover, retningslinjer og prosesser som tilfredsstillende. Men når dette nå reises som en problemstilling må vi vurdere om vi har behov for en mer samlet oversikt over ansattes eierinteresser, og hvilke muligheter og begrensinger det eventuelt er for å samle den typen informasjon, sier Lødrup.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen