Vurderer behov for samlet oversikt over ansattes aksjeposter

Vurderer behov for samlet oversikt over ansattes aksjeposter

En rekke personer i Vegvesenet eier aksjer i private selskaper. - Et spørsmål vi nå vurderer er om vi skal lage en samlet oversikt over alle ansatte med aksjeposter i forskjellige selskaper, sier HR-direktør Vidar Lødrup.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Tillit fra omgivelsene

En gjennomgang fra Teknisk Ukeblad viser at 21 ansatte i Statens vegvesen eier aksjer i selskaper der etaten er en stor kunde.

Det er fullt lovlig for alle ansatte i Vegvesenet å eie aksjer i private selskaper

- Det er fullt lovlig for alle ansatte i Vegvesenet å eie aksjer i private selskaper, også i selskaper vi driver forretning med. Likevel synes jeg det er fint at problemstillingen reises. Det skjerper vår bevissthet og minner oss på at den tilliten omgivelsene har til oss er avhengig av hvordan vi behandler blant annet denne typen saker, sier Lødrup.

Etiske retningslinjer

Både forvaltningsloven, anskaffelsesregelverket og Statens personalhåndbok, samt etiske retningslinjer for statstjenesten, stiller en rekke krav til hvordan arbeidet skal utføres, og hvordan ansvar ivaretas. Dette er aktuelle føringer også for ansatte som sitter på aksjeposter. De etiske retningslinjene for statstjenesten stiller dessuten spesielle krav til rapporteringsplikt og lojalitetskrav.

Vi må vurdere om vi har behov for en mer samlet oversikt over ansattes eierinteresser

- Frem til nå har vi vurdert gjeldende lover, retningslinjer og prosesser som tilfredsstillende. Men når dette nå reises som en problemstilling må vi vurdere om vi har behov for en mer samlet oversikt over ansattes eierinteresser, og hvilke muligheter og begrensinger det eventuelt er for å samle den typen informasjon, sier Lødrup.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen