Vodafone samarbeider med IBM for å gi Spania smartere byer

Vodafone melder om et nytt initiativ for å tilby løsninger for mer effektiv administrasjon av byer. Prosjektet Vodafone Connected City skal tilby både offentlig og privat sektor verktøy for mer effektiv ressursbruk.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Som en del av prosjektet skal IBM levere hardware, software, og tjenester for å hjelpe spanske byer med viktige offentlige oppgaver. Løsningene vil tilby mer effektiv administrasjon av kommunikasjon, bygninger, sikkerhet og krisehåndtering, energi, vann, utdannelse, turisme, handel og helsetjenester.

Avtalen mellom Vodafone Spain og regionale myndigheter i Andalucia innebærer at Vodafone skal investere 243 millioner Euro over to år i infrastruktur for telekommunikasjon. Hensikten er å tilrettelegge for utvikling av næringsvirksomhet og prosjekter for økt vekst i regionen.

Sevilla som leder innen Big Data og smarte byer

Hovedkontoret for prosjektet legges til Sevilla, hovedstaden i Andalucia. Senteret, som skal drives av Vodafone, vil fokusere på løsninger for smarte byer med 20.000 til 150.000 innbyggere. Byer som ellers ikke har ressurser til å satse på smart infrastruktur. Senteret har også ambisjoner om å gjøre Andalucia til leder innen Big Data og løsninger for smarte byer i Spania.

Sensorer og M2M for smarte byer

Vodafone skal levere avanserte løsninger for mobil kommunikasjon, sensorer, og en Global M2M plattform som vil koble tusenvis av sensorer med Vodafone Connected City-løsning. Det skybaserte systemet vil kjøre på det Linux-baserte IBM z systemet. Løsningen tilbyr også høy grad av sikkerhet for skytjenester og tilrettelegger for storskala mobiltjenester. Tjenesten IBM Intelligent Operations vil brukes til overvåkning og administrasjon av byens tjenester.

Løsningene vil hjelpe byene med å bruke Big Data og analyse for bedre å kunne administrere byens offentlige tjenester, melder IBM i pressemeldingen.

[youtube id="E6l0wLG7c9I"]

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen