VKE blir til en ny bransjeforening

VKE blir til en ny bransjeforening

Fra 1. januar 2016 er VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi) som organiserer bedrifter som arbeider med ventilasjons-, kulde- og varmepumpeanlegg en bransjeforening i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bakgrunnen er at VKE går fra Norsk Teknologi til BNL er at Norsk Teknologi legges ned fra 1.1.2016.

[factbox id="1"]

– Vi ønsker VKE velkommen og håper at bransjeforeningen vil føle seg hjemme i vårt bransjefelleskap med 15 ulike bransjeforeninger innen bygg, anlegg, eiendom og byggeindustri, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

VKE består av 200 bedrifter som har til sammen rundt 3400 ansatte og en årlig omsetning på 7 milliarder.

– Med å få VKE inn i BNL-fellesskapet vil vi også få en viktig medspiller representerer ventilasjons, kulde og varmepumpeanlegg samt energibruk, sier Sandnes.

VKE har en klar ambisjon om å være en viktig bidragsyter i BNL-fellesskapet.

– Vi vil bidra til å styrke de tekniske fagene i BNL-fellesskapet og vi har en klar ambisjon om å bidra til godt samspill mellom fagene.  Samtidig har vi tro på at BNL vil kunne synliggjøre betydningen av de tekniske installasjonene og energibruk i bygg både i installasjons og i driftsfasen, sier Aud Børset, daglig leder i VKE.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen