VKE blir til en ny bransjeforening

VKE blir til en ny bransjeforening

Fra 1. januar 2016 er VKE (Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi) som organiserer bedrifter som arbeider med ventilasjons-, kulde- og varmepumpeanlegg en bransjeforening i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Bakgrunnen er at VKE går fra Norsk Teknologi til BNL er at Norsk Teknologi legges ned fra 1.1.2016.

[factbox id="1"]

– Vi ønsker VKE velkommen og håper at bransjeforeningen vil føle seg hjemme i vårt bransjefelleskap med 15 ulike bransjeforeninger innen bygg, anlegg, eiendom og byggeindustri, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

VKE består av 200 bedrifter som har til sammen rundt 3400 ansatte og en årlig omsetning på 7 milliarder.

– Med å få VKE inn i BNL-fellesskapet vil vi også få en viktig medspiller representerer ventilasjons, kulde og varmepumpeanlegg samt energibruk, sier Sandnes.

VKE har en klar ambisjon om å være en viktig bidragsyter i BNL-fellesskapet.

– Vi vil bidra til å styrke de tekniske fagene i BNL-fellesskapet og vi har en klar ambisjon om å bidra til godt samspill mellom fagene.  Samtidig har vi tro på at BNL vil kunne synliggjøre betydningen av de tekniske installasjonene og energibruk i bygg både i installasjons og i driftsfasen, sier Aud Børset, daglig leder i VKE.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen