Utgravninger for fundamentering av nybygg i tettbygd strøk krever vurdering og tiltak for å hindre skader på tilliggende nabobygg og infrastruktur.
Utgravninger for fundamentering av nybygg i tettbygd strøk krever vurdering og tiltak for å hindre skader på tilliggende nabobygg og infrastruktur. (Foto: NGI)

Vil redusere kostbare skader ved grunnarbeider

Skader forårsaket av grunnarbeider kan føre til forsinkelser og ekstrakostnader for ethvert prosjekt. Ofte er nabobygg utsatt. I FoU-prosjektet BegrensSkade/REMEDY har 18 partnere gått sammen på vegne av en hel bransje for å redusere risikoen for fysiske og økonomiske skader som følge av grunnarbeider.

  • REMEDY
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I den norske bygg- og anleggssektoren alene anslås det at skader forårsaket av grunnarbeider medfører årlige kostnader i milliardklassen. FoU-prosjektet BegrensSkade/REMEDY har som mål å redusere dette tallet, og er en videreføring av et tidligere forskningsprosjekt, BegrensSkade 1 som ble fullført i 2015.

Vurdering av konsekvenser for omgivelsene er en viktig del av byggeprossessen. Dette kan være utfordrende og risikoreduserende tiltak kan være kostbare ved utbygging i bymiljø, hvor det ofte bygges på arealer med dårlige grunnforhold tett inntil eksisterende bebyggelse. Stadig hører og ser man oppslag om bekymrede naboer til byggeplasser som opplever skade og tegn på skade på sine boliger og bygg, eksempelvis oppslaget ifm. byggingen av nye Jordal Amfi.

– Det viktigste formålet med REMEDY er å gjøre risikovurdering og -håndtering til en integrert del av geoteknisk prosjektering og utførelse av grunnarbeider, og slik redusere risikoen for fysiske og økonomiske skader. Prosjektet fokuserer hovedsakelig på å analysere skadeårsaker og foreslå forbedrede metoder, forklarer Jenny Langford, fagansvarlig i NGI og prosjektleder for fellesprosjektet BegrensSkade/REMEDY. Hun er glad for den store oppslutningen om prosjektet i bransjen.

Bedre sammen

Prosjektets 18 partnere, som representerer alle typer interessenter i bygg- og anleggssektoren, er Norconsult, GeoVita, Multiconsult, Rambøll, Hallingdal Brønnboring, Entreprenørservice, Keller, Kynningsrud, Jetgrunn, Skanska, Veidekke, Finans Norge, HWE, Statens vegvesen, Bane NOR, SINTEF, NTNU og NGI.

– Takket være aktiv deltakelse og støtte fra alle 18 partnere håper vi nå å kunne redusere kostnader i svært stor skala – og lansere forbedrede metoder og retningslinjer for hele bygg- og anleggssektoren. Som prosjektleder er jeg stolt av å kunne si at vi sammen skal arbeide for å gjøre en forskjell for en hel bransje, sier Jenny Langford.

NGI leder REMEDY-prosjektet på vegne av Norges forskningsråd. FoU-prosjektet består av seks delprosjekter, som skal være ferdige i 2022.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen