Vil lage tryggere og bedre veier

Vil lage tryggere og bedre veier

Et nytt dataverktøy som programmerer asfaltfresene- og utleggerne kan bli et viktig bidrag til å jevnere asfalt på noske veier.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Konsulentfirmaet Exact, lanserer en ny tjeneste innen veivedlikehold, Exact Street. Resultatet er mer varige veger, høyere sikkerhet, bedre kjørekomfort, kortere anleggstid og materialbesparelser.

Veier er ofte i dårlig forfatning. Kvalitetsveibygging en vanskelig jobb. Det er også reparasjon av vei. Exact Street gjør veien tryggere med at veiprofilet optimaliseres med tanke på å gi vegkroppen tilbake sin opprinnelige form. Dette høyner trafikksikkerheten og gir en langt jevnere overflate som bedrer kjørekomforten for alle.

[img id="1"]

Lengdeprofil oppgraderes

Med Exact Street er det ikke bare fokus på tverrprofilet, men også lengdeprofilet oppgraderes, og med jevnere lengdeprofil øker også intervallet for vedlikehold av eksisterende veier.

Presisjonsoppmåling for planlegging av vedlikehold

Fordelene med Exact Street oppnås med presisjonsoppmåling for planleggingen av vedlikeholdet, 3D Maskinstyring av fresemaskiner og utleggere. Systemnøyaktighet på 3mm gjør at humper og søkk kan unngås. Exact Street gir også grunnlag for andre metoder ved økonomisk oppgjør enn dagens systemer. Etter fresing eller reasfaltering måles overflatene på nytt for å dokumentere geometrien. Dette blir så grunnlaget for beregning av nøyaktige volumer.

[img id="2"]

3D laserskanningteknologi

Dette er de viktigste fordelene ved bruk av den nye innovative tjenesten Exact Street. Tjenesten baser seg på data fra nøyaktige oppmålinger og 3D laserskanningteknologi, 3D Data fra denne oppmålingen danner grunnlaget for beregningen og utformingen av de nye optimaliserte veioverflatene. 3D modellene overføres til maskinkontrollsystemene som benytter det samme datagrunnlaget for å sikre presisjon på 3mm.

Prosjekter i Tsjekkia

EXACT Street har blitt utviklet over flere år. Det er Exact sitt datterselskap i Tsjekkia som med hell har benyttet Exact Street på prosjekter i sitt hjemmemarked. Her har det blitt benyttet på flere hundre kilometer veg. Dette har gitt mange fornøyde kunder, blant disse det Tsjekkiske Vegvesenet, veibyggingselskaper, samt flere lokale og regionale vegkontorer som har ansvar for vedlikehold av veg.

Exact lanserer nå denne nye tjenesten i resten av organisasjonen som finnes i Norge, Sverige, Finland, Estland og Canada.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen