Vil lage tryggere og bedre veier

Vil lage tryggere og bedre veier

Et nytt dataverktøy som programmerer asfaltfresene- og utleggerne kan bli et viktig bidrag til å jevnere asfalt på noske veier.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Konsulentfirmaet Exact, lanserer en ny tjeneste innen veivedlikehold, Exact Street. Resultatet er mer varige veger, høyere sikkerhet, bedre kjørekomfort, kortere anleggstid og materialbesparelser.

Veier er ofte i dårlig forfatning. Kvalitetsveibygging en vanskelig jobb. Det er også reparasjon av vei. Exact Street gjør veien tryggere med at veiprofilet optimaliseres med tanke på å gi vegkroppen tilbake sin opprinnelige form. Dette høyner trafikksikkerheten og gir en langt jevnere overflate som bedrer kjørekomforten for alle.

[img id="1"]

Lengdeprofil oppgraderes

Med Exact Street er det ikke bare fokus på tverrprofilet, men også lengdeprofilet oppgraderes, og med jevnere lengdeprofil øker også intervallet for vedlikehold av eksisterende veier.

Presisjonsoppmåling for planlegging av vedlikehold

Fordelene med Exact Street oppnås med presisjonsoppmåling for planleggingen av vedlikeholdet, 3D Maskinstyring av fresemaskiner og utleggere. Systemnøyaktighet på 3mm gjør at humper og søkk kan unngås. Exact Street gir også grunnlag for andre metoder ved økonomisk oppgjør enn dagens systemer. Etter fresing eller reasfaltering måles overflatene på nytt for å dokumentere geometrien. Dette blir så grunnlaget for beregning av nøyaktige volumer.

[img id="2"]

3D laserskanningteknologi

Dette er de viktigste fordelene ved bruk av den nye innovative tjenesten Exact Street. Tjenesten baser seg på data fra nøyaktige oppmålinger og 3D laserskanningteknologi, 3D Data fra denne oppmålingen danner grunnlaget for beregningen og utformingen av de nye optimaliserte veioverflatene. 3D modellene overføres til maskinkontrollsystemene som benytter det samme datagrunnlaget for å sikre presisjon på 3mm.

Prosjekter i Tsjekkia

EXACT Street har blitt utviklet over flere år. Det er Exact sitt datterselskap i Tsjekkia som med hell har benyttet Exact Street på prosjekter i sitt hjemmemarked. Her har det blitt benyttet på flere hundre kilometer veg. Dette har gitt mange fornøyde kunder, blant disse det Tsjekkiske Vegvesenet, veibyggingselskaper, samt flere lokale og regionale vegkontorer som har ansvar for vedlikehold av veg.

Exact lanserer nå denne nye tjenesten i resten av organisasjonen som finnes i Norge, Sverige, Finland, Estland og Canada.

HAVN/14. november 2018

Skal bygge havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland er verdens første autonome skip og skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år, mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet. Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS. Les hele saken

Til toppen