Vil kreve flere egne ansatte hos entreprenørene

Vil kreve flere egne ansatte hos entreprenørene

Vegvesenet vil kreve at entreprenørene skal ha enda flere egne ansatte. Siden fredag er kravet fra Vegvesenet at entreprenørene har 25 prosent egne ansatte.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Samarbeid med bransjen

- Hvor mye høyere kravet vil bli skal vi komme frem til sammen med bransjen, forteller avdelingsdirektør Bettina Sandvin i Statens vegvesen.

- Vi er opptatt av at kravene våre skal oppleves som realistiske og oppnåelige for bedriftene i bransjen. Derfor tenker jeg det er naturlig å tenke en trinnvis økning slik at bedriftene får nødvendig tid til å tilpasse seg kravene, legger hun til.

Gir mer kontroll i prosjektene

Sandvin tror flere egne, fast ansatte vil gi bedre prosjekter. I første omgang ser hun for seg at Vegvesenet starter dialogen med Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). De skjerpede kravene vil kunne gi Statens vegvesen mer kontroll i prosjektene.

- Blant annet vil vi da kunne få bedre oversikt over kompetansen i de forskjellige prosjektene, sier Sandvin.

- Som byggherre er vi i Vegvesenet opptatt av at prosjektene skal gjennomføres på en trygg og god måte, på en kostnadseffektiv måte og med god kvalitet. For å få dette til er vi avhengige av kompetanse på alle nivåer, tilføyer hun.

Vegvesenet er en stor og viktig byggherre

Statens vegvesen er formell byggherre på riksveger. Fylkeskommunen er det samme på fylkesveger. Men på fylkesveger utfører Statens vegvesen byggherreoppgaver etter avtale med fylkeskommunen.

På utbyggingssiden har Vegvesenet har til enhver mer enn 500 kontrakter knyttet til både riks- og fylkesveger med en rekke entreprenørselskaper. I tillegg har etaten flere hundre kontrakter innen drift og vedlikehold.

Til toppen