Vil hjelpe industrien til å få en mer effektiv slipeprosess

Vil hjelpe industrien til å få en mer effektiv slipeprosess

I starten av november gikk startskuddet for Atlas Copco Tools landsdekkende kampanje ”Disc to Wrist” – Dynamic Production Optimization. Kampanjen varer til slutten av februar 2016 og omfatter seminarer, hjelp til opplæring og praktiske tester ute på stedet hvor maskinene til daglig brukes.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Vil øke forståelsen

Atlas Copco Tools målsetting er å øke forståelsen for hvordan slipeprosesser kan bli mer effektive og hvordan produktiviteten og arbeidsmiljøet forbedres. Kampanjen har fokus på rett kombinasjon av slipverktøy og slipemateriell, riktige trykkluftinstallasjoner og ergonomi.

I Atlas Copco Tools finnes mye kunnskap om de produksjonsprosesser der deres trykkluftsdrevne maskiner brukes. Et eksempel er slipeprosessen og de vil nå ut med den kunnskapen i enda større utstrekning enn i dag, og det gjelder både forhandlere og brukere rundt om i landet.  De satser i første omgang på seminarer for deres forhandlere. Sammen gjør de så aktiviteter mot sluttbrukere, hvor de også involverer leverandøren av slipematriell, säger Per Arne Martinsen , daglig leder hos Atlas Copco Tools i Norge.

Trykkluftsinstallasjonen og ergonomi

Atlas Copco Tools har ett bredt program av slipemaskiner til f.eks mekaniska verksteder, sveis- og metallbearbeidende bedrifter samt støperier. At leverandørene av slipemateriell også har et så stort sortiment gjør at kombinasjonsmulighetene er mange. Sammen med industriens egne krav på økt effektivitet, kostnadskontroll og bra arbeidsmiljø gjør at kravene til kunnskap øker hele tiden på den som skal kjøpe inn slikt utstyr, men også på operatørene.

Vi vill gjøre det enklere å finne rett kombinasjon

- Vi vill gjøre det enklere å finne rett kombinasjon, men vi vil også øke kunnskapen om andre faktorer som har betydning for resultatet. Et eksempel er trykkluftsinstallasjonen. For at en slipemaskin skal nå sin maksimale effekt skal arbeidstrykket være 6,3 bar. Trykkfall på 2 bar er ikke uvanlig på grunn av installasjonene ikke er riktige og da reduseres effekten med 50%! For den som sliper betyr det en lengere prosesstid og det er ikke bra for produktiviteten eller arbeidsergonomien, sier Anders Wigant, produktsjef på Atlas Copco Tools Nordic.

For selskap som er opptatt av Ergonomi og helse for operatører, og vektlegger dette ved innkjøp av maskiner og utstyr har Atlas Copco Tools også web verktøy som eksempel vibrasjonskalkulator og en egen side for Ergonomi.

VANN/16. februar 2018

Vann vår usynlige ressurs

Vann er utgangspunktet for et sivilisert samfunn, men det glemmer vi. Et av de grunnleggende kravene i befolkningen er trygg drikkevannsforsyning slik at vi ikke utsettes for risiko. Men det er ingen selvfølge i fremtiden, forteller forsker Arve Heistad ved NMBU. Les hele saken

SAMFERDSELSPROSJEKTER/16. februar 2018

Kan gi halve befolkningen en grønnere bo- og transporthverdag

Ordførere og byråder fra de ni største byområdene kommer denne uken til Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tema er de kommende forhandlingene mellom staten og byområdene om hvilke virkemidler og ressurser som skal inngå i byvekstavtalene. Målet for disse avtalene er bedre mobilitet og transportløsninger for innbyggerne, slik at veksten i persontransport tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Les hele saken

Til toppen