Vil hjelpe industrien til å få en mer effektiv slipeprosess

Vil hjelpe industrien til å få en mer effektiv slipeprosess

I starten av november gikk startskuddet for Atlas Copco Tools landsdekkende kampanje ”Disc to Wrist” – Dynamic Production Optimization. Kampanjen varer til slutten av februar 2016 og omfatter seminarer, hjelp til opplæring og praktiske tester ute på stedet hvor maskinene til daglig brukes.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

[factbox id="1"]

Vil øke forståelsen

Atlas Copco Tools målsetting er å øke forståelsen for hvordan slipeprosesser kan bli mer effektive og hvordan produktiviteten og arbeidsmiljøet forbedres. Kampanjen har fokus på rett kombinasjon av slipverktøy og slipemateriell, riktige trykkluftinstallasjoner og ergonomi.

I Atlas Copco Tools finnes mye kunnskap om de produksjonsprosesser der deres trykkluftsdrevne maskiner brukes. Et eksempel er slipeprosessen og de vil nå ut med den kunnskapen i enda større utstrekning enn i dag, og det gjelder både forhandlere og brukere rundt om i landet.  De satser i første omgang på seminarer for deres forhandlere. Sammen gjør de så aktiviteter mot sluttbrukere, hvor de også involverer leverandøren av slipematriell, säger Per Arne Martinsen , daglig leder hos Atlas Copco Tools i Norge.

Trykkluftsinstallasjonen og ergonomi

Atlas Copco Tools har ett bredt program av slipemaskiner til f.eks mekaniska verksteder, sveis- og metallbearbeidende bedrifter samt støperier. At leverandørene av slipemateriell også har et så stort sortiment gjør at kombinasjonsmulighetene er mange. Sammen med industriens egne krav på økt effektivitet, kostnadskontroll og bra arbeidsmiljø gjør at kravene til kunnskap øker hele tiden på den som skal kjøpe inn slikt utstyr, men også på operatørene.

Vi vill gjøre det enklere å finne rett kombinasjon

- Vi vill gjøre det enklere å finne rett kombinasjon, men vi vil også øke kunnskapen om andre faktorer som har betydning for resultatet. Et eksempel er trykkluftsinstallasjonen. For at en slipemaskin skal nå sin maksimale effekt skal arbeidstrykket være 6,3 bar. Trykkfall på 2 bar er ikke uvanlig på grunn av installasjonene ikke er riktige og da reduseres effekten med 50%! For den som sliper betyr det en lengere prosesstid og det er ikke bra for produktiviteten eller arbeidsergonomien, sier Anders Wigant, produktsjef på Atlas Copco Tools Nordic.

For selskap som er opptatt av Ergonomi og helse for operatører, og vektlegger dette ved innkjøp av maskiner og utstyr har Atlas Copco Tools også web verktøy som eksempel vibrasjonskalkulator og en egen side for Ergonomi.

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen