Nå blir det miljøkrav til anleggsmaskiner - som står for 5-10 prosent av CO2-utslipp.
Nå blir det miljøkrav til anleggsmaskiner - som står for 5-10 prosent av CO2-utslipp. (Bilde: Kjell Wold)

Vil ha utslippsfrie anleggsmaskiner

Anleggsutslipp tilsvarer mellom 5 og 10 prosent av CO2-utslipp fra trafikken. Bare i Oslo tilsvarer utslipp fra bygge- og anleggsvirksomheten en tredjedel av transportrelaterte utslipp.

  • Anleggsutslipp
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Krav fra 2019

De neste 5-6 årene skal det bygges veger, baner og bygninger for opp mot 300 milliarder kroner.

- Dette genererer mye utslipp, og fra 2019 ønsker vi å teste og stille krav om utslippsfrie maskiner. I dag bruker nesten alle anleggsmaskiner diesel. Vi ønsker at produsentene i større grad skal gå over til batteri- eller brenselcelledrift.

Det sier Jørn Ingar Arntsen som jobber med klima i Statens vegvesen.

Vil inspirere til utvikling

I dag finnes det ikke utslippsfrie store maskiner, og det vil ta tid å utvikle dette. For å gjøre markedet oppmerksom på ønsket om utslippsfrie anleggsmaskiner, har flere store byggherrer lagt en felles kunngjøring på Doffin.

- Vi vil komme med forventninger til leverandørene og inspirere dem til å finne teknologier, prosesser og løsninger som er utslippsfrie. Partnerne bak dette initiativet skal også utnytte hverandres innovasjoner, sier Arntsen.

Det vil også bli støtteordninger som skal inspirere bransjen til å utvikle utslippsfri teknologi.

Framstøtet kommer i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling, et samarbeid mellom NHO, KS og DIFI finans. Dette skal bidra til å utvikle næringslivet i Norge i riktig retning.

- Det er viktig å lykkes med å redusere utslipp fra anleggsarbeider for at Norge skal klare sine forpliktelser i Paris-avtalen. Da trenger vi et variert utvalg av maskiner som kan hjelpe oss med det, understreker Arntsen.

Krav i konkurransegrunnlag

Statens vegvesen har også et eget prosjekt for å få ned utslipp fra anlegg: Gjennom et prosjekt om krav til klimakutt i konkurransegrunnlag (KraKK) har de håp om snart å stille krav til utslippsfrie maskiner og materialer med lavt klimafotavtrykk i kontrakter

Departementet kommer med handlingsplan

Samferdselsdepartementet jobber med en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser – både elektrisk, biodiesel og brencelcelle er fossilfritt.

Oslo kommune har vist vei

Oslo kommune har allerede fossilfrie anlegg på gang. Statsbygg har også testet ut fossilfrie og lavutslippsløsninger.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen