Nå blir det miljøkrav til anleggsmaskiner - som står for 5-10 prosent av CO2-utslipp.
Nå blir det miljøkrav til anleggsmaskiner - som står for 5-10 prosent av CO2-utslipp. (Bilde: Kjell Wold)

Vil ha utslippsfrie anleggsmaskiner

Anleggsutslipp tilsvarer mellom 5 og 10 prosent av CO2-utslipp fra trafikken. Bare i Oslo tilsvarer utslipp fra bygge- og anleggsvirksomheten en tredjedel av transportrelaterte utslipp.

  • Anleggsutslipp
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Krav fra 2019

De neste 5-6 årene skal det bygges veger, baner og bygninger for opp mot 300 milliarder kroner.

- Dette genererer mye utslipp, og fra 2019 ønsker vi å teste og stille krav om utslippsfrie maskiner. I dag bruker nesten alle anleggsmaskiner diesel. Vi ønsker at produsentene i større grad skal gå over til batteri- eller brenselcelledrift.

Det sier Jørn Ingar Arntsen som jobber med klima i Statens vegvesen.

Vil inspirere til utvikling

I dag finnes det ikke utslippsfrie store maskiner, og det vil ta tid å utvikle dette. For å gjøre markedet oppmerksom på ønsket om utslippsfrie anleggsmaskiner, har flere store byggherrer lagt en felles kunngjøring på Doffin.

- Vi vil komme med forventninger til leverandørene og inspirere dem til å finne teknologier, prosesser og løsninger som er utslippsfrie. Partnerne bak dette initiativet skal også utnytte hverandres innovasjoner, sier Arntsen.

Det vil også bli støtteordninger som skal inspirere bransjen til å utvikle utslippsfri teknologi.

Framstøtet kommer i regi av Nasjonalt program for leverandørutvikling, et samarbeid mellom NHO, KS og DIFI finans. Dette skal bidra til å utvikle næringslivet i Norge i riktig retning.

- Det er viktig å lykkes med å redusere utslipp fra anleggsarbeider for at Norge skal klare sine forpliktelser i Paris-avtalen. Da trenger vi et variert utvalg av maskiner som kan hjelpe oss med det, understreker Arntsen.

Krav i konkurransegrunnlag

Statens vegvesen har også et eget prosjekt for å få ned utslipp fra anlegg: Gjennom et prosjekt om krav til klimakutt i konkurransegrunnlag (KraKK) har de håp om snart å stille krav til utslippsfrie maskiner og materialer med lavt klimafotavtrykk i kontrakter

Departementet kommer med handlingsplan

Samferdselsdepartementet jobber med en handlingsplan for fossilfrie anleggsplasser – både elektrisk, biodiesel og brencelcelle er fossilfritt.

Oslo kommune har vist vei

Oslo kommune har allerede fossilfrie anlegg på gang. Statsbygg har også testet ut fossilfrie og lavutslippsløsninger.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen