Vil ha sammenhengende E18-utbygging

Vil ha sammenhengende E18-utbygging

Statens vegvesen vil ha en sammenhengende utbygging av E18-strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta i Akershus.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Den avtalte etappedelingen fra revidert Oslopakke 3-avtale i fjor har langt flere ulemper og høyere kostnad enn det som ble forutsatt og antatt. Vi kan ikke forsvare en etappedeling på Strand, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Velger bort kompromiss

Mandag sendte vegdirektøren brev til Samferdselsdepartementet om at Vegvesenet nå ønsker å endre planleggingen av E18 Vestkorridoren.

Dette på tross av at det i Oslopakke 3-avtalen fra juni i fjor mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er et kompromiss om at første etappe av E18 Vestkorridoren skulle være Lysaker – Strand med tverrforbindelse til Gjønnes og Fornebu.

Trinn 1 av Oslopakke 3-avtalen skal stadfestes av Stortinget gjennom behandling av en egen stortingsproposisjon, som skal behandles før sommeren.

– På grunn av prosjektets kompleksitet har det tatt oss noe tid å se alle konsekvensene. Ulempene og kostnadene overgår de antagelser og anslag som vi så i fjor. Vår anbefaling om utbygging av E18 til Ramstadsletta uten unødig opphold gjør at fordyrende løsninger og ekstra belastninger for naboer og trafikanter unngås, sier Gustavsen.

Store konsekvenser

I sin vurdering peker Vegvesenet på at ved å bygge E18 bare til Strand gir høyere miljøbelastning. Flere hus må rives og det er uheldig for trafikkavviklingen i området. Kompromissløsningen gir dobbel byggetid og representerer en ekstrakostnad på om lag 200 millioner kroner.

Siden Strand-området er komplekst både planmessig og byggeteknisk, må det forskutteres 600 millioner kroner for bygging av deler av Høviktunnelen allerede i etappe 1 med Bærumsdiagonalen.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

VEG/11. juli 2018

Entreprenører skal bruke mindre salt på veiene vinterstid

– Gode kjøreforhold med mindre salt på veiene – det er vårt mål. Nå endres betalingsmodellen til entreprenørene slik at de får insentiv til å endre strategien rundt bruk av salt på norske veier. Det kommer både bilene, miljøet og entreprenørene til gode, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen