Vil ha sammenhengende E18-utbygging

Vil ha sammenhengende E18-utbygging

Statens vegvesen vil ha en sammenhengende utbygging av E18-strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta i Akershus.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Den avtalte etappedelingen fra revidert Oslopakke 3-avtale i fjor har langt flere ulemper og høyere kostnad enn det som ble forutsatt og antatt. Vi kan ikke forsvare en etappedeling på Strand, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Velger bort kompromiss

Mandag sendte vegdirektøren brev til Samferdselsdepartementet om at Vegvesenet nå ønsker å endre planleggingen av E18 Vestkorridoren.

Dette på tross av at det i Oslopakke 3-avtalen fra juni i fjor mellom Akershus fylkeskommune og Oslo kommune er et kompromiss om at første etappe av E18 Vestkorridoren skulle være Lysaker – Strand med tverrforbindelse til Gjønnes og Fornebu.

Trinn 1 av Oslopakke 3-avtalen skal stadfestes av Stortinget gjennom behandling av en egen stortingsproposisjon, som skal behandles før sommeren.

– På grunn av prosjektets kompleksitet har det tatt oss noe tid å se alle konsekvensene. Ulempene og kostnadene overgår de antagelser og anslag som vi så i fjor. Vår anbefaling om utbygging av E18 til Ramstadsletta uten unødig opphold gjør at fordyrende løsninger og ekstra belastninger for naboer og trafikanter unngås, sier Gustavsen.

Store konsekvenser

I sin vurdering peker Vegvesenet på at ved å bygge E18 bare til Strand gir høyere miljøbelastning. Flere hus må rives og det er uheldig for trafikkavviklingen i området. Kompromissløsningen gir dobbel byggetid og representerer en ekstrakostnad på om lag 200 millioner kroner.

Siden Strand-området er komplekst både planmessig og byggeteknisk, må det forskutteres 600 millioner kroner for bygging av deler av Høviktunnelen allerede i etappe 1 med Bærumsdiagonalen.

JERNBANE/ 9. november 2018

Tallet på togreiser fortsetter å øke

NSB melder at veksten i persontrafikken fortsetter. Etter årets første åtte måneder hadde NSB 8,1 prosent flere passasjerer enn i samme periode i fjor. -At veksten fortsetter år etter år er svært gledelig, sier konserndirektør i NSB persontog, Arne Fosen. Les hele saken

LUFTHAVN/ 8. november 2018

Kontrakten for Tromsø lufthavns nye terminalprosjekt er signert

– Nå er det offisielt, nå begynner arbeidet med å skape en ny arktisk hub som han bidra til økt vekst i hele regionen,» Sier Eskild Andersen. «Prosjektet har høy prioritet da trafikkveksten i nord forventes å fortsette, og vi gleder oss til å kunne få bedre kapasitet og fasiliteter i Tromsø. sier Thorgeir Landevaag, divisjonsdirektør i Avinor. Les hele saken

SKRED/ 8. november 2018

Skredsikringsprosjekt på E136 offisielt opna

– Det skal vere trygt å ferdast på norske vegar. Difor har denne regjeringa satsa mykje på skredsikring i djupe dalar og langs bratte fjell. E136 gjennom Romsdalen er ei særs viktig transportåre med mykje tungtransport. Med skredsikringa ved Horgheim, sørger vi no for betre framkome og trafikktryggleik for bilistane på denne strekninga, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Les hele saken

Til toppen