Vil ha klimagodtgjørelse i trafikken

Vil ha klimagodtgjørelse i trafikken

Politikerne er lite kreative i tiltakene for grønt skifte. Istedenfor endringer i bilavgiftene burde kjøregodtgjørelse i større grad bli brukt som politisk instrument, mener teknologiselskapet Autogear. Bakgrunnen for uttalelsen er privatbilens kritiske rolle i norsk næringsliv.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Kjøregodtgjørelse er kompensasjonen man mottar når man bruker egen bil i jobb. Den baserer seg på satser som settes av staten. I stedet for å kun se på bensin og dieselavgifter bør politikerne også se på disse satsene for å til en mer effektiv og miljøvennlig bilpark. Derfor lanserer Autogear tre forslag for å få til et grønt skifte på norske veier:

1. Innfør Klimagodtgjørelse ved å gi høyere kjøregodtgjørelse for biler med lavere CO2-utslipp. I dag gir elbiler kun 10 øre mer per kilometer enn fossilbiler. Denne forskjellen kan gjøres større. Hybrider og andre lavutslippsbiler bør også belønnes.

2. Belønn samkjøring enda mer. I dag gis det 1 krone ekstra per passasjer. Økes satsen vil det bli enda mer attraktivt å fylle bilen når man skal på arbeidsreise.

3. Gjør det lettere å bruke næringsbil privat. I dag er det enkelt å låne bort bilen til jobben, men vanskelig å låne jobbens bil privat. Det vil redusere det samlede behovet for biler i Norge.

Mer enn 1 av 4 nordmenn er avhengig av å bruke sin private bil for å utføre jobben sin

- Mer enn 1 av 4 nordmenn er avhengig av å bruke sin private bil for å utføre jobben sin. Private biler kjører minst 2 milliarder kilometer årlig i næringslivets tjeneste, sier daglig leder i kjørebokselskapet Autogear, Annar Bøhn.

Alle som bruker egen bil i jobben har i utgangspunktet krav på kjøregodtgjørelse for å få dekket bilkostnadene. Kjøregodtgjørelse er et verktøy som politikerne i svært liten grad bruker for å få til et ønsket grønt skifte i trafikken.

- Tallene viser at privatbilene holder næringslivet i gang, og skaper en fleksibilitet som veldig viktig over hele landet. Mange deler i praksis sin private bil med jobben. Når bilavgifter diskuteres, må politikerne derfor også se på privatbilens rolle som verdiskaper i næringslivet, mener Annar Bøhn, daglig leder i Autogear.

Tallene viser at privatbilene holder næringslivet i gang, og skaper en fleksibilitet

Autogear er et norsk teknologiselskap som spesialiserer seg på elektronisk kjørebok og kjøregodtgjørelse. Selskapet har god oversikt over hvordan selvstendig næringsdrivende og ansatte bruker private biler i jobbsammenheng. Særlig utenfor de store byene er det mange som er avhengige av egen bil for å utføre jobben sin.

- Samlet utbetales over 6 milliarder i kjøregodtgjørelse hvert år. Kjøregodtgjørelse er i grunn en svært miljøvennlig ordning. Den gjør det enkelt for ansatte å låne bort bilen til jobben. På den måten trenger vi færre biler i Norge. Ved å belønne miljøvennlige biler gjennom kjøregodtgjørelsen, vil politikerne gi gass for et grønt skifte i trafikken, sier Annar Bøhn.

Det er politisk bestemt at satsen er 10 øre høyere for de som kjører elbil og for de som har arbeidssted i Tromsø. I tillegg belønnes samkjøring med 1 krone per passasjer.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen