Vil ha dugnad for bedre byluft

Vil ha dugnad for bedre byluft

NAF oppfordrer medlemmene til solidariske reisevaneendringer for å bedre bylufta på kalde vinterdager. Parker bilen på IKEA, kjør sammen med naboen eller en kollega, jobb hjemmefra eller kle deg godt og hiv deg på sykkelen.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

- Mens vi venter på gode nok langsiktige tiltak fra våre folkevalgte bør vi alle tenke igjennom hva vi kan bidra med for å bedre luftkvaliteten. Det er i alles interesse at luftkvaliteten blir bedre og i solidaritet med de som har store luftveisutfordringer, kan vi alle bidra, sier kommunikasjonssjef i NAF Inger Elisabeth Sagedal.

[factbox id="1"]

Det er særlig i de store byene det er mye forurensning på kalde dager, og årsaken til dette er trafikk både på land og vann samt vedfyring. Tungtransporten er en viktig bidragsyter, men også privatpersoner kan bidra slik at køene letter og utslippene minskes.

- Vi har lagd ni tips til hva du som enkeltperson kan gjøre for å lette på forurensingslokket som legger seg over byene på kalde vinterdager, sier Sagedal.

– Vårt håp er at mange blir med på en dugnad for bedre luft til glede for alle, fortsetter hun.

I Oslo har IKEA stilt seg positive til at folk bruker deres parkeringsplasser på disse spesielt kalde dagene. I første omgang gjelder dette IKEA Furuset. Der finnes det rutebusstilbud som man kan bruke for å komme seg videre til sentrum. Vi i NAF har gjentatt til det kjedsommelige at vi må få på plass innfartsparkingstilbud langs hovedveiene med matebusser inn mot sentrum i sammenhengende kollektivfelt. Inntil politikerne får prioritert dette viktige tilretteleggende tiltaket bruker vi det vi har; eksisterende kollektivtilbud og velvillig næringsliv som stiller plasser til disposisjon.

– Ikke alle kan ta buss eller t-bane hjemmefra, da kan dette være et alternativ for å unngå å kjøre bilen inn i byen, sier Sagedal.

Hva du kan gjøre

Samkjør

Hør med naboen eller kollegaene om dere kan dele en bil fremfor å kjøre hver deres. Dere kan møtes utenfor bysonen, parkere den ene bilen og kjøre felles inn til byen.
Effekt: Opp til 50 prosent mindre utslipp, både av NOx og CO2.

Ta hjemmekontor

Mange av våre medlemmer oppgir at de har mulighet til å ha hjemmekontor noen dager. Når byluften er dårlig, kan det gi ett godt bidrag til bedre luft.
Effekt: 100 prosent mindre utslipp, både av NOx og CO2.

Ta buss, bane eller tog

Hvis du kjører bil til daglig, kan du bidra til bedre byluft ved heller å ta buss, bane eller tog. Dette må planlegges litt bedre og tar vanligvis noe lengre tid, men det vil gi god effekt på dine utslipp til bylufta.
Effekt: Opptil 100 prosent mindre utslipp, både av NOx og CO2.

Bruk innfartsparkering

4 av 10 har oppgitt til NAF at de kunne tenke seg å bruke innfartsparkering dersom det fantes et tilbud for dette på vei inn til byen. Mange har muligheten til å parkere ved NSB sine togstasjoner, langs bybane/t-bane eller kanskje i nærheten av et busstopp. Vær kreative, mange steder kan man parkere i gaten nær kollektivtrafikk.
Effekt: Opptil 100 prosent på den delen av reisen hvor du ikke bruker bilen.

Sykle

Det er mulig å sykle om vinteren for de som ønsker det. Piggdekk finnes og det gjør varme klær også. Det er også mulig å få tilskudd til kjøp av elsykkel, så langt bare i Oslo.
Effekt: 100 prosent mindre utslipp, både av NOx og CO2.

Fyll fornybar diesel

Fornybar diesel bidrar til å redusere lokale utslipp noe. Bruk gjerne det, spesielt når lufta i byene er dårlig. Sjekk med bilimportøren om din bil kan bruke dette.
Effekt: Inntil 10 prosent mindre utslipp av NOx, 60 prosent mindre svevestøv og 80 prosent mindre utslipp av CO i følge produsenten.

Unngå køståing

Mange av oss kan reise tidligere eller senere på jobb, og derfor unngå de tidene på dagen det er kø. I kø slipper en bil ut 168 prosent mer NOx, 142 prosent mer CO2 og 132 prosent mer svevestøv enn når trafikken flyter. Halvparten av NAFs medlemmer har dessuten oppgitt at de ville foretrukket fleksibel arbeidstid for å slippe bilkøen.

Forvarm bilen

En varm motor forbrenner drivstoffet bedre enn en kald motor. Har du motorvarmer, garasje eller annen mulighet til å varme bilen er det viktig å gjøre det. Du senker også drivstofforbruket, noe som sparer deg for drivstoffutgifter.
Effekt: Opp til 50 prosent mindre utslipp de første 20 minuttene.

Unngå vedfyring

Vedfyring om vinteren er en av de største kildene til svevestøvutslipp. Dersom du har elektriske ovner så husk at vi har billig strøm fra primært fornybare kilder i Norge. Hvis du har muligheten, skru heller opp disse, og spar peiskosen til lufta er bedre.

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen