Vil ha Berlevåg som ny helikopterbase

Vil ha Berlevåg som ny helikopterbase

Det er ventet at Avinor om kort tid skal legge frem en anbefaling om plassering av ny helikopterbase for oljeaktiviteten i Barentshavet. Avstand til oljefeltene, værforhold, støy og muligheter for å utvide rullebanen gjør at Berlevåg er det beste alternativet for en ny helikopterbase i nord. Dette kommer frem i en ny rapport fra Berlevåg kommune som er overlevert Avinor.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I rapporten som er overlevert Avinor anbefales det at en ny helikopterbase for oljenæringen legges til Berlevåg.

[img id="1"]

– Økt oljevirksomhet i Barentshavet gjør at det i fremtiden vil være behov for en egen helikopterbase i Øst-Finnmark. Flyplassen i Berlevåg kan enkelt bygges ut til å møte behovene for en ny helikopterbase. Berlevåg er det alternativet som ligger nærmest de aktuelle oljefeltene, har stabile værforhold for trygge flyvninger og en innflyvingstrase hvor helikopterstøy ikke vil være til sjenanse for miljø og befolkning, sier rådmann i Berlevåg kommune, Per Øivind Sundell.

Utvidelse av Berlevåg flyplass

[factbox id="1"]

En etablering av helikopterbase i Øst Finnmark vil også innebære økt kapasitet på flyplassen for å ta i mot fremtidens fly og fremtidens trafikk.

– Barentshavet er den nye Nordsjøen. Det innebærer at det må være godt potensiale til å kunne bygge ut også området tilknyttet flyplassen. Berlevåg har avklarte forhold til grunneiere, reindriften og er en ja-kommune som legger til rette for ny virksomhet. Dette vil gjøre det enkelt for Avinor å kunne utvide flyplassen til å møte de fremtidige behovene som en helikopterbase vil ha, sier Sundell.

Flystripen til Berlevåg lufthavn ligger slik at en forlengelse kan gjøres uten for omfattende investeringer.  En utvidelse av flystripen vil gjøre det mulig for større fly, som frakter oljearbeidere til helikopterbasen, å ta av og lande på Berlevåg.

Sameksistens med oljenæringen

Berlevåg mener en helikopterbase kan bli et godt eksempel sameksistens mellom fremtidens oljenæring og den tradisjonelle kystnæringen.

– Det er viktig å se en helikopterbase i en sammenheng hvor oljenæringen og kystnæringen lever side om side. For fiskerinæringen vil helikopterbasen kunne innebære styrket beredskap gjennom redningshelikoptre og luftambulanse. Gjennom en moderne fiskeflåte og ny havn vil også fiskerinæringen i Berlevåg være sentrale i oljeberedskapen langs kysten, sier Sundell.

En etablering av helikopterbase i Berlevåg vil også kunne gi positive ringvirkninger for næringslivet i området.  I rapporten som ble presentert Avinor vises det også til at kommunen har de nødvendige reguleringsplanene på plass slik at servicefunksjoner til en helikopterbase enkelt kan etableres i Berlevåg området.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen