Vil ha Berlevåg som ny helikopterbase

Vil ha Berlevåg som ny helikopterbase

Det er ventet at Avinor om kort tid skal legge frem en anbefaling om plassering av ny helikopterbase for oljeaktiviteten i Barentshavet. Avstand til oljefeltene, værforhold, støy og muligheter for å utvide rullebanen gjør at Berlevåg er det beste alternativet for en ny helikopterbase i nord. Dette kommer frem i en ny rapport fra Berlevåg kommune som er overlevert Avinor.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

I rapporten som er overlevert Avinor anbefales det at en ny helikopterbase for oljenæringen legges til Berlevåg.

[img id="1"]

– Økt oljevirksomhet i Barentshavet gjør at det i fremtiden vil være behov for en egen helikopterbase i Øst-Finnmark. Flyplassen i Berlevåg kan enkelt bygges ut til å møte behovene for en ny helikopterbase. Berlevåg er det alternativet som ligger nærmest de aktuelle oljefeltene, har stabile værforhold for trygge flyvninger og en innflyvingstrase hvor helikopterstøy ikke vil være til sjenanse for miljø og befolkning, sier rådmann i Berlevåg kommune, Per Øivind Sundell.

Utvidelse av Berlevåg flyplass

[factbox id="1"]

En etablering av helikopterbase i Øst Finnmark vil også innebære økt kapasitet på flyplassen for å ta i mot fremtidens fly og fremtidens trafikk.

– Barentshavet er den nye Nordsjøen. Det innebærer at det må være godt potensiale til å kunne bygge ut også området tilknyttet flyplassen. Berlevåg har avklarte forhold til grunneiere, reindriften og er en ja-kommune som legger til rette for ny virksomhet. Dette vil gjøre det enkelt for Avinor å kunne utvide flyplassen til å møte de fremtidige behovene som en helikopterbase vil ha, sier Sundell.

Flystripen til Berlevåg lufthavn ligger slik at en forlengelse kan gjøres uten for omfattende investeringer.  En utvidelse av flystripen vil gjøre det mulig for større fly, som frakter oljearbeidere til helikopterbasen, å ta av og lande på Berlevåg.

Sameksistens med oljenæringen

Berlevåg mener en helikopterbase kan bli et godt eksempel sameksistens mellom fremtidens oljenæring og den tradisjonelle kystnæringen.

– Det er viktig å se en helikopterbase i en sammenheng hvor oljenæringen og kystnæringen lever side om side. For fiskerinæringen vil helikopterbasen kunne innebære styrket beredskap gjennom redningshelikoptre og luftambulanse. Gjennom en moderne fiskeflåte og ny havn vil også fiskerinæringen i Berlevåg være sentrale i oljeberedskapen langs kysten, sier Sundell.

En etablering av helikopterbase i Berlevåg vil også kunne gi positive ringvirkninger for næringslivet i området.  I rapporten som ble presentert Avinor vises det også til at kommunen har de nødvendige reguleringsplanene på plass slik at servicefunksjoner til en helikopterbase enkelt kan etableres i Berlevåg området.

SAMFERDSELSPROSJEKTER/21. februar 2018

Stor leveranse til Norges største samferdselsprosjekt

Den bærekraftige membranleverandøren Derbigum har levert 42.000 kvadratmeter vanntrykksmembran til 10 kulverter til Norges største og mest ambisiøse samferdselsprosjekt noensinne – nemlig ferjefri E39. Les hele saken

Til toppen