Norut vil videreutvikle Statens vegvesens teknologi på E8 til et verktøy for nødetatene.
Norut vil videreutvikle Statens vegvesens teknologi på E8 til et verktøy for nødetatene. (Foto: Statens Vegvesen)

Vil forberede nødetatene

Prototypene på morgendagens vegteknologi kan bli testet på nordnorske veger.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Hvor mange biler står fast inne i skredet? Hvor store skader er det på bilen som kolliderte med elgen? I en ulykke langs vegen vil rask og riktig informasjon gjøre jobben lettere for nødetatene, særlig hvis de kan danne seg et godt bilde av hendelsen allerede før de kommer fram.

- De første som rapporterer fra et skadested, har som regel lite grunnlag for å vurdere situasjonen, men de har alltid med seg en eller flere mobile enheter. Det er mulig å bruke disse enhetene til mer enn telefonsamtaler med nødetatene, for eksempel visualiseringer og modeller fra området. Slik kan vi sikre at de som rykker ut til ulykken, er godt forberedt og har med seg nødvendig utstyr.

Det sier Njål Borch, forsker ved innovasjonsselskapet Norut i Tromsø. Noruts visjon er å bruke teknologien som Statens vegvesen etablerer langs E8 i Skibotndalen for å utvikle en tjeneste som gir politiet, ambulansen og andre hjelpere langs vegen en bedre forståelse av situasjonen mens de er på veg.

Digital tenketank

Statens vegvesen har åpne data, og de intelligente vegene og systemene utvikles i samarbeid med næringslivet og innovasjonsmiljø.
Statens vegvesen har åpne data, og de intelligente vegene og systemene utvikles i samarbeid med næringslivet og innovasjonsmiljø. Illustrasjon: Statens Vegvesen

Visjonen fra Norut er av de 12 skissene som er med videre i forsknings- og utviklingsdelen av Borealis-prosjektet. Dette delprosjektet startet med en digital tenketank i mai. Da samlet Statens vegvesen systemutviklere og teknologer i Tromsø, og utfordret dem på hvordan de kan bruke data som sensorene langs E8 vil samle de neste årene.

- Det er mange som kan og vil bidra til målet om tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig transport. Statens vegvesen har åpne data, og en viktig del av teknologiprosjektet Borealis er å bidra til innovasjon i transportsektoren, sier Torgeir Vaa i Statens vegvesen.

Penger til utvikling

Etter startskuddet i mai sendte Statens vegvesen ut en invitasjon til å skape morgendagens vegteknologi, og fikk inn i alt 35 konsept. De 12 som Statens vegvesen nå går videre med, får 100.000 kroner hver for å videreutvikle konseptet til en konkret idé som etter hvert kan bli en prototype som kan testes i Skibotndalen.

- Når leverandørene er ferdig med neste fase, skal de levere en idé som er så konkret at vi kan avgjøre om vi kan teste og realisere den som en del av Borealis-prosjektet på E8, sier Vaa. 

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen