Vebjørn Høyland (NTE), Ellen Wagnild-Antonsen (Powel) og Vegard Pedersen (Trønder Energi) gleder seg alle til å ha sommerjobb med fokus på fornybar energi. - Drømmen er å finne en ide eller et produkt som markedet har behov for, smiler Vebjørn Høyland, som har sommerjobb i NTE.
Vebjørn Høyland (NTE), Ellen Wagnild-Antonsen (Powel) og Vegard Pedersen (Trønder Energi) gleder seg alle til å ha sommerjobb med fokus på fornybar energi. - Drømmen er å finne en ide eller et produkt som markedet har behov for, smiler Vebjørn Høyland, som har sommerjobb i NTE. (Foto: Powel)

Vil finne nye løsninger for fornybar energi

Disse studentene drømmer ikke om å få jobb etter sommerjobben. De vil finne opp nye og smarte løsninger for fornybar energi.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Drømmen er å finne en ide eller et produkt som markedet har behov for. Noe som er levedyktig, smiler Vebjørn Høyland, som har sommerjobb i NTE.

Studentene fra Trønder Energi og Powel er enig. Selv om de har bare kort tid igjen av studiene, er ikke hovedfokus å bygge opp kontakter for å få seg en jobb.

– Målet er at vi skal komme opp med ideer og løsninger, som kan realiseres eller jobbes videre med av Powel etter at sommeren er over, sier Ellen Wagnild-Antonsen.

– Jeg ønsker å lage noe Trønder Energi blir fornøyd med. Samtidig håper jeg å lære masse om sol- og vindenergi, sier Vegard Pedersen.

I forbindelse med storsatsningen Summer Innovation School, har Fornybarklygen invitert studenter som har bakgrunn fra flere ulike fagfelt til et to dagers opplæringsprogram i innovasjon, forretningsutvikling, design og teambuilding. Dette for å spisse kompetansen og øke samholdet mellom studentene.

Viktig med tverrfaglig samarbeid

– Studentene kommer fra flere ulike fagretninger. Mange med teknisk bakgrunn, men enkelte også fra design. Det er viktig at de lærer seg å løfte blikket, slik at de kan se ting fra ulike perspektiver. Samtidig er det et sosialt aspekt med å samle mange studenter på en plass. De blir godt kjent, har det gøy og blir dermed bedre til å samarbeide, sier Tonje Evanger, som er Chief Design Officer i Powel og styremedlem i Fornybarklyngen.

Fornybarklyngen samlet sommerstudenter fra mange av medlemsbedriftene til et felles todagers seminar om innovasjon, design, forretningsutvikling og teambuilding. Her får de gode råd fra kommunikasjonsstrateg i Powel, Magnus Sæther. Foto: Powel

Hele 50 studenter deltok på Fornybarklyngen sitt arrangement på Gløshaugen. I tillegg til Fornybarklyngens medlemmer som foredragsholdere, bidro også NTNUs Engage til et innholdsrikt program. Studentene smilte fra øre til øre.

– Det er veldig spennende å lære om hvordan innovasjonsprosesser fungerer, sier Vebjørn Høyland, som studerer industriell økonomi ved NTNU.

Mye fokus på design

– Jeg liker at det er mye fokus på design gjennom hele prosessen, sier Ellen Wagnild-Antonsen, som studerer industriell design ved NTNU.

Nå venter seks til åtte uker med intens jobbing for sine respektive firma og da med hovedfokus på fornybare løsninger. Fornybarfokuset er et bevisst valg fra næringslivsbedriftene, noe som støttes av opplæringsinstitusjonen, NTNU.

– Energi handler i dag mye om innovasjon og fornybare løsninger. For å lykkes med dette, trenger vi ny teknologi og nye forretningsmodeller. Det er derfor avgjørende at både NTNU og næringslivet har fokus på dette, sier Johan Einar Hustad, direktør for NTNU Energi.

Han får støtte av energiselskapet Trønder Energi.

– Flere av medlemmene i Fornybarklyngen så et behov for at studentene hadde en viss kompetanse innen innovasjon, design og forretningsutvikling. Vi er sikker på at både studentene og vi får mye igjen for dette initiativet, sier Gøril Forbord, senior forretningsutvikler i Trønder Energi. 

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen