Vil bygge havvind-øy i Nordsjøen

Vil bygge havvind-øy i Nordsjøen

TenneT ønsker å koble Nordsjølandene, inkludert Norge, sammen via et stort europeisk kraftsystem på en kunstig øy. Systemet skal fungere som et nav for flere vindparker i Nordsjøen, og fordele omtrent 30 GW offshore vindkraft på kontinentet.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Det nederlandske kraftselskapet TenneT har en visjon om en storskala produksjon og distribusjon av vindkraft i Nordsjøen. Planene inkluderer byggingen av en øy, som skal koble sammen flere vindparker. TenneT ser for seg en øy med modulær struktur, med hver modul som dekker ca 6 km². Det skal gi plass for tilkobling av omtrent tretti gigawatt offshore vindkraft. Øya kan utvides med en eller to moduler av 6 km² hver. Kraften skal fordeles og overføres over likestrømskabler til Nordsjølandene Nederland, Storbritannia, Belgia, Norge, Tyskland og Danmark. I tillegg til distribusjon av strøm generert av vind vil kablene også kunne fungere som elektrisitetsmotorveier for det internasjonale kraftmarkedet i området.

– Det vil være svært viktig for de seks europeiske nordsjølandene til å være villig til, etter hvert, å gjøre sine mål uavhengig av landegrensene. Det betyr å godta at elektronene som genereres offshore ikke nødvendigvis må bli overført til eget land, kommenterer administrerende direktør i TenneT, Mel Kroon.

[factbox id="1"]

Venter norsk hjelp

TenneT viser til en europeisk erklæring om samarbeid med andre nordsjøland innen offshore vindkraft. Olje- og energiminister Tord Lien sa følgende da han undertegnet avtalen i juni:

– Utvikling av mer fornybar energi er viktig for Norge og Europa. For å lykkes må vi samarbeide for å utvikle lønnsomme løsninger til lavest mulig kostnad for brukerne. Norske bedrifters kompetanse fra olje-, gass- og maritim virksomhet kan gi verdifulle bidrag til næringsutvikling, sysselsetting og teknologiutvikling.

Sjefforsker hos Sintef Energi, og leder av Nowitech, John Olav Giæver Tande, mener avtalen gir muligheter for norske leverandører og ekspertise. Markedet er verd 60 milliarder norske kroner over en 15-årsperiode, ifølge beregninger fra vindkraft-organisasjonen Norwea.

– Den kunstige øya et veldig spennende prosjekt. Det er flott at en aktør som TenneT kan gå foran, og være så visjonær. Samtidig er prosjektet så stort at det nederlandske kraftselskapet ikke kan løfte det alene. Det er nødt til å bli et samarbeidsprosjekt. Det gjenstår imidlertid en god del arbeid før vi kan konkludere med at dette er den riktige måten å gjøre det på. Det er uansett en veldig spennende idé, som vi bør følge videre, sier Giæver Tande.

– Det er alltid problematisk når du skal ha inn så mange aktører. Det er jo ikke bare to parter, som det for eksempel ville være i forbindelse med en kraftlinje mellom to land. Her er det langt flere aktører som skal bli enige om hvordan de skal dele kostnader og fordeler ved å ha en slik hub. Så dette vil nok ta tid. Vi snakker om 2025, eller senere.

Video av den kunstige øya. Artikkelen fortsetter under videoen.

[youtube id="NI0sbiCNXtA"]

Spenstige ideer også hos Statoil

Også Statoil følger prosjektet med interesse, forteller mediekontakt for New Energy Solutions i Statoil, Elin A. Isaksen.

– Dette er et spennende initiativ. Vi kommer til å følge godt med, dette skjer i et område der Statoil bygger ut havvind, for det angår jo oss i høyeste grad.

– Det er viktig å få utviklet markedet innenfor fornybar energi. Statoil utvikler blant annet et prosjekt på flytende havvind. I 2009 satte vi opp en flytende vindmølle utenfor Utsira her utenfor Rogaland, som er festet til havbunnen med kjetting. Den står på en måte som en bøye. Den produserer strøm inn til det lokale nettet.

– Nå er vi i gang med et prosjekt med fem flyende vindmøller i formasjon, utenfor Skottland. Det er ikke et stort anlegg, men det er viktig for oss, fordi vi får testet ut et flytende havvind-konsept. Det vil kunne åpne opp enorme muligheter rundt omkring i verden, der havdypet er så stort at det ikke er mulig med faste installasjoner.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen