Vil bygge bedre sikkerhetskultur
(Foto: Erik Burås / Studio B13)

Vil bygge bedre sikkerhetskultur

Flere aktører fra EU vil melde seg på i norske samferdselsprosjekter, spår Safetec. Da blir det enda viktigere å avstemme sikkerhetskulturen mellom aktørene.

  • Sikkerhet
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Totalentrepriser blir stadig vanligere. Leverandøren skal altså både designe og bygge. Da blir det også komplekse prosjektorganisasjoner. Entreprenørene som utfører prosjektene håndterer dermed et stort prosjekt-team med mange disipliner – kanskje også med kulturer som ikke er så godt vant til å jobbe sammen, forteller Espen Møller Rokstad, Operations Manager Norway hos leverandøren av sikkerhetsstyring Safetec Nordic AS.

Vi ser at vi kan lære en hel del av utenlandske entreprenører som har global erfaring.

– Vi ser at flere utenlandske leverandører viser interesse for det norske markedet. De vi jobber med er veldig åpne på at de ser Norge som et strategisk satsingsområde. Da må vi aktører jobbe godt sammen, og også kulturelt. For noen i dette markedet er det ganske nytt. Vi ser også at vi kan lære en hel del av utenlandske entreprenører som har global erfaring.

Må forstå kravene skikkelig

Internasjonale konstellasjoner melder interesse for prosjekter både hos Nye Veier, Bane NOR og Statens vegvesen, ifølge Møller Rokstad.

– Safetec har jobbet med «de tre store» over mange år i mange ulike prosjekter. Vi har også folk som har vært med å utvikle regelverket. Dermed er det lett for oss ikke bare å vite om hvilke krav og regler som gjelder, men også hvorfor kravene eksisterer. Det øker sjansen for at ting blir gjort riktig i prosjektene.

– Det er viktig at utenlandske leverandører forstår ikke bare det norske regelverket og tilhørende krav, men også hvordan vi jobber med sikkerhet i Norge kulturelt. Spanske Azvi er et eksempel på en entreprenør som har vurdert dette som viktig. I forbindelse med fastspor på utbyggingen Arna – Fløen for BaneNOR, var de derfor veldig bevisst på at de ønsket å ha med seg norske partnere. Alle land har sine egne måter å jobbe på, og samarbeidet her gir dem mulighet til bedre å forstå og forholde seg til kulturelle forskjeller.

MILJØ/25. april 2019

Miljøfartsgrenser kommer og går

– Det er viktig å ha miljøfartsgrenser i tider der det produseres og virvles opp mye svevestøv. Det skjer spesielt om vinteren ved piggdekkbruk. Men også på vårparten, når veiene tørker opp, virvles  igjen mye veistøv opp, og da kan miljøfartsgrenser dempe denne prosessen. Les hele saken

Til toppen