Viktig togsatsing i NTP, men vi må se helheten

Viktig togsatsing i NTP, men vi må se helheten

-En billion til samferdsel gjør at vi kan få realisert viktige prosjekter som knytter landet sammen. NAF ønsker togsatsningen velkommen, men det som er viktig er helheten i Nasjonal Transportplan. Det vi ikke har fått svar på er hva som skal gjøres med ras- og tunnelsikring, trafikksikkerhet og teknologi, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, Norges Automobil-Forbund.

  • bane
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Når regjeringen og samarbeidspartiene legger frem at de er så godt som enige om Nasjonal Transportplan, er det enkeltprosjektene som frontes. Men tiltak som rassikring, tunnelsikkerhet og bytransport betyr også mye for folks hverdagsreiser.

-Folk er ikke bare avhengig av å komme seg raskt frem, det må også være trygt. I byene er det i tillegg store utfordringer med kapasitet på både kollektivtransport og vei, og vi forventer at staten tar et større ansvar for investeringer her, sier Sagedal. –Dette vet vi ikke før selve planen legges frem før nærmere påske.

Tog knytter regioner sammen

Ny togtunnel under Oslo og utbygging av hele InterCity, samt Ringeriksbanen, vil bety mye for reisende i hele området. NAF er også positive til at sørlandsbanen og vestfoldbanen endelig skal kobles sammen.

-Kortere reisetid har mye å si for hverdagen til folk, og et jernbanenett som knytter sammen arbeidsmarkeder langs Oslofjorden med Ringerike og Mjøsregionen har vi ventet på i lange tider. Ny jernbanetunnel under Oslo er nøkkelen for å få til dette, og vi er positive til at regjeringen prioriterer dette høyt, sier Sagedal.

SMART CITY/12. juli 2018

Skal bidra til å gjøre byer energismarte

Den 6. juli annonserte EU at prosjektet +CityxChange er godkjent som “Smart City” fyrtårnsprosjekt. Powel er partner i prosjektet og skal bidra til at Trondheim som fyrtårnsby blir en energismart by. Prosjektet har en ramme på 20 millioner euro og teknologien skal demonstreres i inntil fem europeiske byer. Prosjektet ledes av NTNU. Les hele saken

Til toppen