Viktig milepæl i reformarbeidet nådd

Viktig milepæl i reformarbeidet nådd

Bompengereformen: to av fem bompengeselskap har inngått ny avtale med staten forrige uke.

  • vei
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi ser lys i tunnelen i arbeidet med bompengereformen. Forberedelsene er allerede godt i gang, men for at vi skal få full effekt av arbeidet er vi avhengig av at alle fem selskaper har signert avtalene sine med staten. Det regner vi med vil skje i løpet av høsten, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Det var de to bompengeselskapene Fjellinjen og Vegamot, som er lokalisert henholdsvis i Oslo og i Trondheim, som var først ute med å signere den nye avtalen med staten i forrige uke.

Hovedoppgaven med å lose reformen i havn

– Vi samarbeider tett med alle aktørene i bompengesektoren for å oppnå best mulig effekt av reformen. Når reformen er gjennomført vil vi ivareta myndighets- og kontrolloppgaver i forhold til selskapene for å sikre at formålet med reformen gjennomføres, sier Jon-Terje Bekken i Statens vegvesen.

Han understreker videre at den nye bompengeavtalen legger rammebetingelser for hva et bompengeselskap er og hvilke begrensninger som ligger i selskapene. Det innebærer bl.a. krav til mest mulig kostnadseffektiv og brukervennlig bompengeinnkreving og bedre mulighet for kontroll av virksomhetene. Kryss-subsidiering mellom prosjekter skal ikke forekomme og ingen bompengeselskap har lov til å ta ut utbytte.

Nye premisser

Avtalen legger nye premisser til grunn for samarbeidet mellom aktørene som jobber med bompenger. Bompengeselskapene vil ta et større ansvar for innkrevingen av bompenger i sitt område. De tar bl.a. over  ansvaret for vegkantutstyret og registrering av bompasseringer.

Statens vegvesen sørger for at selskapene er tilstrekkelig etablert og har funnet gode samarbeidsformer før de operasjonelle oppgavene overføres. Myndighets- og kontrolloppgavene vil ligge i Statens vegvesen. I tillegg vil utstederfunksjonen bli skilt ut fra bompengeselskapene.

Som en direkte konsekvens av reformen er rundt 60 bompengeselskap snart redusert til fem, alle eiet av sine respektive fylkeskommuner.

Viktig avtale for fremtidig drift av bompenger

Styreleder i Vegamot, Tor Erik Jensen, ser frem til å videreføre arbeidet med å effektivisere bompengeinnkrevingen og understreket hvor viktig det er at rammebetingelsene for de nye selskapene nå er fastsatt gjennom avtalen med staten.

– Dette er en viktig milepæl for oss, sa administrerende direktør i Fjellinjen, Anne-Karin Sogn. – Den nye avtalen gir oss ansvar, myndighet og krav for fremtiden. Vi kan nå ta et helhetlig ansvar for egen verdikjede, fra bilen passerer en bomstasjon til fakturaen betales av kunden.

Den nye bompengeavtalen er utgangspunktet for det videre arbeidet med reformen. Den inneholder en overliggende bompengeavtale mellom Samferdselsdepartementet og det enkelte, regionale bompengeselskapet. I tillegg kommer prosjekt- og finansieringsavtaler, som må etableres mellom hvert enkelt selskap og Statens vegvesen/Nye veier.

INTERCITY/10. desember 2018

– Det er avgjørende viktig å tenke helhet

Mandag 26.november ble den offisielle byggestarten for dobbeltsporet fra Venjar på Gardermobanen til Eidsvoll Nord på Dovrebanen markert. – Det er avgjørende viktig å tenke helhet, sa samferdselsminister Jon Georg Dale ved anleggsstarten. – Derfor bygger vi nå først ut hele indre intercitynettet, deretter ytre intercity. Les hele saken

Til toppen