En viktig milepæl er nådd for kontrakt B, Mandal øst – Mandal by, når planarbeidet nå er offisielt i gang på strekningen. Utbyggingssjef Vidar Stormark (t.h.) og rådgiver planprosess, Håkon Lohne, oppfordrer publikum til å bruke muligheten for å fremme sine synspunkter, meninger og forslag.
En viktig milepæl er nådd for kontrakt B, Mandal øst – Mandal by, når planarbeidet nå er offisielt i gang på strekningen. Utbyggingssjef Vidar Stormark (t.h.) og rådgiver planprosess, Håkon Lohne, oppfordrer publikum til å bruke muligheten for å fremme sine synspunkter, meninger og forslag. (Foto: Nye Veier)

Viktig milepæl for ny E39

Arbeidet med detaljreguleringsplan for E39, strekningen Mandal øst - Mandal by er i gang. Kontrakten har en verdi på 1500 millioner kroner.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– En viktig milepæl for prosjektet. Nå er planprosessen formelt i gang. Vi har lagt opp til et løp som vi håper motiverer publikum til å fremme sine synspunkter, meninger og forslag knyttet reguleringsarbeidet som starter, sier utbyggingssjef Vidar Stormark i Nye Veier.

Strekningen Mandal øst - Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen ny E39 Døle bru - Livold vedtatt i Mandal kommunestyre 18. juni 2015 og i Lindesnes kommunestyre 25. juni 2015.

Nye Veier har i samarbeid med Asplan Viak opprettet en digital medvirkningsportal som skal gjøre det enklere for publikum å gi tilbakemelding.

Klikk på denne lenken for å komme direkte til portalen.

Kommunene har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredning konkludert med at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt. Begrunnelsen er at planarbeidet er i vesentlig grad i samsvar med gjeldende overordnede planer.

Reguleringsarbeidet omfatter 7 kilometer med ny firefelts mororvei på E39 samt 7 kilometer ny tilkomstvei med fartegrense 90 km/t til Mandal by. Illustrasjon: Nye Veier

Planområdet er cirka ti kilometer langt og strekker seg fra Døle bru til Mandal by, nærmere bestemt Ime. Planen skal legge til rette for fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t, og to felts tilkomstvei til Mandal med fartsgrense 90 km/t. Det er ventet at tiltaket gir vesentlig forbedret fremkommelighet og trafikksikkerhet. Under planarbeidet kan planområdet bli mer avgrenset.

Alle innspill vil bli vurdert og kommentert

- Vi ber om at synspunkter og innspill eller andre relevante opplysninger oversendes innen 31. august 2018, sier Lohne.

Disse kan sendes skriftlig til Nye Veier, Tangen 76, 4608 Kristiansand, eller på epost til postmottak@nyeveier.no. Merk innspill med «E39 Mandal øst - Mandal by».

Alle innspill vil bli vurdert og kommentert, og sendes sammen med øvrig planmateriell til behandling i kommunen. Det vil ikke bli gitt skriftlige svar på innspillene utover dette. Har du spørsmål kan du kontakte Håkon Lohne på telefon 97 71 48 81, epost  eller Hans Munksgaard på telefon 95 85 68 22.

Nye Veier vil arrangere åpen kontordag sentralt i Mandal i uke 33. 

Fremdriftsplan kontrakt B, Mandal øst – Mandal by:

29. juni 2018: Valg av entreprenør til konkretiseringsfasen.

30. september: Konkretiseringsfase slutt.

4. oktober: Signere kontrakt med entreprenør.

2. halvår 2019: Anleggsarbeidet starter.

Medio 2022: Veien åpnes.

Kontrakten har en verdi på 1500 millioner kroner eks. mva.

VEGBYGGING/20. november 2018

Første synlige anleggsarbeid med ny E39

AF Gruppen er på vegne av Nye Veier i gang med arbeidene på strekningen Kristiansand vest – Mandal øst. Mandag 19. november 2018 om kvelden starter forarbeider. Fra onsdag 21. november blir det aktivitet i tilknytning til eksisterende E39, når anleggsmaskiner skal ta seg inn i veilinja for ny E39 fra området Døle bru i Mandal. Les hele saken

Til toppen