En viktig milepæl er nådd for kontrakt B, Mandal øst – Mandal by, når planarbeidet nå er offisielt i gang på strekningen. Utbyggingssjef Vidar Stormark (t.h.) og rådgiver planprosess, Håkon Lohne, oppfordrer publikum til å bruke muligheten for å fremme sine synspunkter, meninger og forslag.
En viktig milepæl er nådd for kontrakt B, Mandal øst – Mandal by, når planarbeidet nå er offisielt i gang på strekningen. Utbyggingssjef Vidar Stormark (t.h.) og rådgiver planprosess, Håkon Lohne, oppfordrer publikum til å bruke muligheten for å fremme sine synspunkter, meninger og forslag. (Foto: Nye Veier)

Viktig milepæl for ny E39

Arbeidet med detaljreguleringsplan for E39, strekningen Mandal øst - Mandal by er i gang. Kontrakten har en verdi på 1500 millioner kroner.

  • veg
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– En viktig milepæl for prosjektet. Nå er planprosessen formelt i gang. Vi har lagt opp til et løp som vi håper motiverer publikum til å fremme sine synspunkter, meninger og forslag knyttet reguleringsarbeidet som starter, sier utbyggingssjef Vidar Stormark i Nye Veier.

Strekningen Mandal øst - Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger. Reguleringsplanen utarbeides på bakgrunn av kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen ny E39 Døle bru - Livold vedtatt i Mandal kommunestyre 18. juni 2015 og i Lindesnes kommunestyre 25. juni 2015.

Nye Veier har i samarbeid med Asplan Viak opprettet en digital medvirkningsportal som skal gjøre det enklere for publikum å gi tilbakemelding.

Klikk på denne lenken for å komme direkte til portalen.

Kommunene har som ansvarlig myndighet etter forskrift om konsekvensutredning konkludert med at planarbeidet ikke utløser konsekvensutredningsplikt. Begrunnelsen er at planarbeidet er i vesentlig grad i samsvar med gjeldende overordnede planer.

Reguleringsarbeidet omfatter 7 kilometer med ny firefelts mororvei på E39 samt 7 kilometer ny tilkomstvei med fartegrense 90 km/t til Mandal by. Illustrasjon: Nye Veier

Planområdet er cirka ti kilometer langt og strekker seg fra Døle bru til Mandal by, nærmere bestemt Ime. Planen skal legge til rette for fire felts motorvei med fartsgrense 110 km/t, og to felts tilkomstvei til Mandal med fartsgrense 90 km/t. Det er ventet at tiltaket gir vesentlig forbedret fremkommelighet og trafikksikkerhet. Under planarbeidet kan planområdet bli mer avgrenset.

Alle innspill vil bli vurdert og kommentert

- Vi ber om at synspunkter og innspill eller andre relevante opplysninger oversendes innen 31. august 2018, sier Lohne.

Disse kan sendes skriftlig til Nye Veier, Tangen 76, 4608 Kristiansand, eller på epost til postmottak@nyeveier.no. Merk innspill med «E39 Mandal øst - Mandal by».

Alle innspill vil bli vurdert og kommentert, og sendes sammen med øvrig planmateriell til behandling i kommunen. Det vil ikke bli gitt skriftlige svar på innspillene utover dette. Har du spørsmål kan du kontakte Håkon Lohne på telefon 97 71 48 81, epost  eller Hans Munksgaard på telefon 95 85 68 22.

Nye Veier vil arrangere åpen kontordag sentralt i Mandal i uke 33. 

Fremdriftsplan kontrakt B, Mandal øst – Mandal by:

29. juni 2018: Valg av entreprenør til konkretiseringsfasen.

30. september: Konkretiseringsfase slutt.

4. oktober: Signere kontrakt med entreprenør.

2. halvår 2019: Anleggsarbeidet starter.

Medio 2022: Veien åpnes.

Kontrakten har en verdi på 1500 millioner kroner eks. mva.

SELVKJØRENDE/21. mai 2019

Nå er Ruters første selvkjørende busser i drift

Ved 14-tiden i går rullet Ruters selvkjørende busser "Mads" og "Oda" avgårde på sin første ordinære kjøretur mellom Kontraskjæret og Vippetangen i Oslo. Fra og med i dag kan alle med gyldig Ruter-billett benytte seg av det nye reisetilbudet. Kjøretøyene har 11 sitteplasser for passasjerer og vil kjøre i opptil 18 km/t. Les hele saken

BOMPENGER/21. mai 2019

Innstramming på bruk av bompenger

Samferdselsminister Jon Georg Dale har nå besluttet at i porteføljestyrte bompengepakker i byområder med byvekstavtaler skal kostnadsøkninger og inntektssvikt håndteres ved å nedskalere eller helt kutte enkelte tiltak i pakken slik at ikke bilistene får økte bompenger. Les hele saken

INTERCITY/20. mai 2019

InterCity-utbygginga på Vestfoldbanen i rute

Regjeringa legg no fram forslag for Stortinget om kostnadsrammer for InterCity-prosjekta Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen. Når Stortinget har fastsett kostnadsrammene, kan dei store byggjearbeida starte opp. Dei to InterCity-prosjekta skal etter planen stå ferdige på midten av 2020-talet. Les hele saken

Til toppen