Videreutvikler nasjonal bølgevarslingstjeneste

Videreutvikler nasjonal bølgevarslingstjeneste

Kystverket Vest signerte 9. juni 2016 rammeavtale med Uni Research Polytec i Haugesund for etablering av bølgevarsling i utvalgte skipsleder langs norskekysten.

  • havn
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Dagens bølgevarslingstjeneste skal bli landsdekkende, slik at sjøfarende langs hele kysten skal kunne hente ut varsel om bølgehøyder og farlige bølger i spesielt utsatte områder.

Bølgevarselet skal ivareta sikker, effektiv og miljøvennlig sjøtrafikk, og gir sjøfarende mulighet til å planlegge optimal og trygg rute på forhånd. Bølgevarsling gjør det mulig for hurtigbåter og annen passasjertrafikk å legge ruten utenom områder med store bølger for å unngå risiko og dårlig komfort for passasjerer.

‒ God og sikker bølgevarsling bidrar til å øke sikkerheten for skipstrafikken langs den norske kysten. At fartøy kan planlegge sin seilas ut fra reelle bølgeforhold i sann tid og frem i tid er en ettertraktet og nyttig tjeneste for sjøfarende som seiler på kysten i all slags vær, sier regiondirektør John Erik Hagen i Kystverket Vest.

[img id="1"]

Bølgevarslingstjenesten er tilpasset sjøfarende og spesielt rettet mot hurtigbåt- og ferjetrafikk. Men tjenesten er også nyttig for andre som ferdes langs kysten, slik som fritidsbåter og fiskeriflåten.

Utpekte områder

Bølgemodellene skal levere varsler rutinemessig fire ganger i døgnet, med data for tre timers intervaller og 62 timer fram i tid. Bølgevarsel er i første rekke viktig på ytre deler av kysten der bølgeforhold utgjør en risiko for liv og helse.

Via BarentsWatch publiserer Kystverket i dag bølgevarsler for skipsleder basert på bølgemodeller for 13 angitte områder langs norskekysten. Innen 2017 skal bølgevarslingstjenesten bli landsdekkende med etablering av bølgevarsling i 13 nye områder; Austhavet, Nordkapp, Kvaløya, Vesterålen, Lofoten, Træna, Helgeland, Bremanger, Hordaland, Jæren, Lista, Sørlandet og Ytre Oslofjord. På sikt kan det også bli aktuelt å utvide bølgevarslingstjenesten til Svalbard.

Ny type spesialvarsel

Som en del av rammeavtalen skal Uni Research Polytec levere en ny type spesialvarsel for kryssende bølger i disse utpekte områdene. Kryssende bølger er et fenomen som kan oppstå i le av grunner. Bølger endrer retning slik at de krysser hverandre, noe som kan forårsake skader selv på større fartøy.

[img id="2"]

‒ Det har gått 14 år siden vi laget de første skissene til hvordan vi kunne lage disse varslene, og siden den gang vi har fortsatt å utvikle metodikken i tett samarbeid med Kystverket, BarentsWatch og brukerne. Det har resultert i at vi kan gjøre ting svært få mente var mulig da vi startet. Vi gleder oss til å vise Kystverket hva vi kan få til med disse rammene, sier oseanograf og seniorforsker Torleif Lothe i Uni Research Polytec AS.

I dag gis det bølgevarsel for kryssende bølger i tre sjøområder; Stad i Sogn og Fjordane, Hustadvika i Møre og Romsdal og Røst i Nordland. I den nye bølgevarslingstjenesten vil kryssende bølgevarsling utvides til også andre sjøområder og skipsleder som er utsatt for slike bølgefenomener.

Når rammeavtalen er på plass skal Kystverket Vest se nærmere på hvilke områder og skipsleder som skal prioriteres først i innovasjonsprosjektet. Utviklingen av nye bølgemodeller starter til høsten.

‒ Vi har gode erfaringer med Uni Research Polytec fra tidligere samarbeid. Det at vi kombinerer vår felles kompetanse innen teknologiutvikling gir et godt grunnlag for nyttige varsler og økt sjøsikkerhet for skipsfarten, sier Hagen.

Bølgevarslingstjenesten er tilgjengelig på informasjonsportalen BarentsWatch.

FORNYBAR ENERGI/20. juli 2018

Sporveien åpner for egen strøm ved verkstedene

Microgrid er en åpning mot en ny verden i energiforsyning, der en virksomhet helt eller delvis kan driftes på egenprodusert strøm. Masterstudent Christian Olsen Rendall har undersøkt lønnsomheten i dette ved en installering på Ryen verksted. Les hele saken

JERNBANE/19. juli 2018

Ber Jernbanedirektoratet vurdere forbedringsmuligheter for Kongsvingerbanen

– Kongsvingerbanen spiller en viktig rolle for mange ulike deler av jernbanen nordøst for Oslo. For titusenvis av reisende er den primært en kjærkommen pendlerstrekning for stor-Oslo. Samtidig er den en viktig kobling for jernbanen mellom Norge og Sverige, hvor vi har sett stor trafikkvekst på persontogene mellom Oslo og Stockholm. Også næringslivet setter pris på strekningen, siden godstogene mellom Sør-Norge og Nord-Norge kjører på denne banen på sin tur via Sverige. Denne mangfoldige suksessen gjør at kapasiteten på jernbanestrekningen er i ferd med å bli sprengt. Derfor starter vi nå arbeidet med å se på løsninger for hvordan Kongsvingerbanen kan utvikles for å løse fremtidens transportbehov enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

BANE/17. juli 2018

Flere avganger og bedre mobildekning på Østfoldbanen

– Vi har full forståelse for pendlernes frustrasjon over overfylte tog på mange av avgangene på Østfoldbanen. Derfor har hele jernbanefamilien satt seg ned for å bedre situasjonen. Store investeringer i ny infrastruktur vil gi et betydelig forbedring i tilbudet om noen år, men vi igangsetter nå også tiltak som raskere vil bidra til å lette presset på lokaltogene og som gir et bedre tilbud i rushtiden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Les hele saken

Til toppen