Consto fikk prisen for HMS-arbeidet de har gjort i en kontrakt innenfor Nettplan Stor-Oslo-prosjektet.
Consto fikk prisen for HMS-arbeidet de har gjort i en kontrakt innenfor Nettplan Stor-Oslo-prosjektet. (Foto: Consto)

- Vi skal lære av feilene vi gjør, men også av det som er bra

Statnetts Sikkerpris for 2017 gikk til den norske entreprenøren Consto. Vi må lære av hverandre, mener HMS-direktør i Statnett Per Christian Øyan. - Denne prisen kan bidra tilnettopp det.

  • HMS
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Consto fikk prisen for HMS-arbeidet de har gjort i en kontrakt innenfor Nettplan Stor-Oslo-prosjektet. Prisen ble utdelt på Statnetts høstkonferanse i november, for «HMS-arbeidet utført innenfor kontrakten "Forberedende arbeider for tunnelarbeid kabeltunnel Smestad», ifølge Statnetts konserndirektør for teknologi og utvikling, Håkon Borgen.

Det nordnorske entreprenørkonsernet Consto – med 720 ansatte – ble valgt «fordi de har satt seg svært godt inn i den komplekse oppgaven som kontrakten innebar, og fordi de gjennom det har spilt Statnett som byggherre god».

– Consto har opptrådt etterrettelig og har etterlevd sin egen leveregel "Vi holder det vi lover" på en god måte, utdypet Borgen i forbindelse med tildelingen.

Vi ønsker å løfte frem de som gjør et virkelig godt stykke arbeid. 

- Per Christian Øyen

Daglig leder hos Consto, Morten Karlsen, mener prisen kom som et resultat av et tett og konstruktivt samarbeid med byggherren Statnett.

– Det har vært en veldig god dialog hele veien, en sjeldent god dialog vil jeg si. Statnett ville at vi skulle gjøre dem gode, gjennom ærlighet og god kommunikasjon, særlig på byggsikkerhetsarbeidet. Det var helt avgjørende for at vi fikk til et så godt resultat.

– Alle skal komme like hele hjem. Der starter HMS. Det er det aller viktigste. Det er hardt arbeid å få til den biten. Det er lett å si at det skal være trygt på jobb, men langt vanskeligere å sørge for at det faktisk er slik. Sikkerheten gjelder hver og en som er ute på våre anlegg og gjør en jobb. Det er de som må ta de riktige valgene. Vi bruker mye tid på å etablere eierskap, tid til å ta vare på enkeltmenneskene. Hver og én får informasjon om hva som er spesielt i forbindelse med alle prosjekter de jobber med, sier Karlsen.

Statnett ønsker å anerkjenne gode prestasjoner innen helse og arbeidsmiljø, miljø og klima, sikkerhet og HMS-beredskap, forteller HMS-direktør i Statnett Per Christian Øyan. Foto: Statnett

Fortsatt en vei å gå 

Sikkerhetsprisen ble delt ut for fjerde gang. Statnett ønsker å anerkjenne gode prestasjoner innen helse og arbeidsmiljø, miljø og klima, sikkerhet og HMS-beredskap, forteller HMS-direktør i Statnett Per Christian Øyan.

– Vi ønsker å løfte frem de som gjør et virkelig godt stykke arbeid. Vi ønsker å si at dette ønsker vi oss mer av. Vi kan løfte opp noe som gjøres på en smart måte til «beste praksis», og dermed introdusere det for flere. Vi skal lære av feilene vi gjør, men også det som er bra.

Byggenæringen har fortsatt utfordringer når det gjelder sikkerhetsarbeid, fortsetter Øyan.

– Statnett har en nullvisjon. Vi har fortsatt en vei å gå, men vi skal nå den visjonen. Kulturbygging er et viktig element i dette arbeidet, blant annet for å luke vekk det vi kan kalle en «machokultur». Vi skal si fra om noe ikke er som det skal, og det skal være lov for alle å si «stopp». Vi skal gripe inn når vi ser en farlig situasjon. Det er også lov å ta seg to minutter. Det handler om planlegging. Og om å gjøre det riktige. Vi ønsker å gjøre det riktige hver gang, en såkalt «beste praksis».

Statnett ville at vi skulle gjøre dem gode, gjennom ærlighet og god kommunikasjon, særlig på byggsikkerhetsarbeidet.

- Morten Karlsen

I tillegg til den eksterne prisen, deler Statnett også ut en årlig pris til medarbeidere som har utmerket seg innenfor helse, miljø og sikkerhet. Årets interne pris gikk til stasjonsleder i Hålogaland Jan Atle Johansen.

– Jan Atle vant prisen for sitt engasjement og sin innsats i forbindelse med utviklingen av dette kulturprosjektet. Han har gjort jobben på en forbilledlig måte, og han har oppnådd resultater. Han er en leder som viser omtanke for sine medarbeidere, og for sine kolleger. Han er en ambassadør for arbeidet vi gjør for å utvikle vår HMS-kultur.

Bruker digitale virkemidler

HMS kan også bli bedre med bruk av nye verktøy, mener Øyen.

– BIM jobber vi med. Vi ser i de tilfellene der vi ikke har underlag eller dokumentasjon på én og samme oppdaterte digitale plattform at det kan skape grunnlag for usikkerhet og feil. I verste fall kan det ende med ulykker. Når alle jobber i samme database, har alle tilgang til riktig og oppdatert informasjon. Det reduserer risiko. Vi har helt konkrete eksempler på det. 

– Virtual reality (VR) er også noe vi bruker, særlig i forbindelse med opplæring. Vi jobber med en virtuell plattform for Statnett som vi tror blir ganske unik i Norge når den blir ferdig. Vi lanserer den både internt og eksternt senere i år. Det kan bli en veldig nyttig læringsarena.

– Vi ønsker også å måle stemningen i selskapet, ta temperaturen om du vil, slik at vi bedre kan forutse fremtidige situasjoner eller utfordringer. Vi har to konkrete prosjekter på gang, som skal vi oss bedre og mer presise måleverktøy. Målet er å kunne hindre uønskede hendelser før de inntreffer. Det er veien videre for oss.

– Vi må også ta innover oss at det kommer en ny generasjon ansatte, unge folk som vi ikke kan nå med en manual på 70 sider. Der mener vi VR og visualisering kommer oss til hjelp. Systematisk sikkerhetsarbeid handler jo også om forenkling.

Til toppen