Vi klarer oss bra dersom strømmen går

Vi klarer oss bra dersom strømmen går

To av tre nordmenn mener de klarer seg bra dersom strømmen forsvant i 24 timer. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for Energi Norge i forbindelse med Strømmens dag 23. januar. Befolkningen på Sørlandet er et hakk mere robuste enn befolkningen for øvrig dersom strømmen forsvinner.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Resultatene er oppsiktsvekkende høye, med tanke på at undersøkelsen er gjennomført i en periode med streng kulde over hele landet, sier Thorbjørn Laundal, markeds- og kommunikasjonsdirektør hos strømleverandøren LOS. Han registrerer at strømforbruket på Sørlandet er rekordhøyt som følge av kuldeperioden den siste uken.

Robuste Sørlendinger

Det er små variasjoner, men befolkningen mellom på Sørlandet og i Telemark ser ut til å være et hakk mere robuste enn befolkningen for øvrig. Det er i Oslo befolkningen er mest bekymret dersom strømmen går. Befolkningen i aldersgruppen 40 – 49 år mener de vil klare seg best hvis strømmen forsvinner.

Savn ved strømbrudd

Det er strøm til varmtvannstanken og komfyren som vil være det største savnet dersom strømmen går. De fleste av oss, hele 84 prosent uttrykker en avhengighet av elektrisk lys. Jo eldre vi blir, jo sterkere er også avhengigheten av elektrisk lys. Undersøkelsen viser ellers at svært få kjenner på en følelse av redsel dersom strømmen går.

Til toppen