– Vi blir bedre av kommunale krav
(Foto: Søbstad AS)

– Vi blir bedre av kommunale krav

Fossilfrie anleggsplasser blir et stadig vanligere krav fra norske kommuner. Det gjør hele næringen bedre og mer effektiv, mener daglig leder i entreprenørselskapet Søbstad AS.

  • Fossilfri
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Enkelte maskinentreprenører kan være litt reservert når det gjelder alle kravene om grønne løsninger. De er nok kommet lenger innen bygg. Samtidig har vi ikke noe valg lenger: Politikerne mener alvor, og miljøvennlige maskiner vil bli standard. Det er jo et mål om å få ned forurensningen særlig i de store byene, og anleggsbransjen står for mye av utslippet. Vi er nødt til å bidra med nye, grønnere løsninger. Jeg tror tilnærmet utslippsfrie anleggsplasser vil bli standard innen ti år, sier Dag Søbstad.

Som daglig leder i familiebedriften Søbstad AS har Dag sett en rivende utvikling i næringen, siden oppstarten i 1965. Totalentreprenøren gjør alt, fra enkelt prosjektering til ferdig levert byggeprosjekt – og har Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene rundt Trondheim som sine største kunder.

Krever store investeringer

Dag er i tillegg medlem av miljøgruppen i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), som arbeider for fremme av nye, grønnere løsninger og større samarbeid mellom bedriftene i arbeidsgiverorganisasjonen. På anleggsbransjens møteplass Arctic Entrepreneur 2019 skal han holde foredrag om hvordan entreprenørselskaper best forholder seg til - og oppfyller - kommunenes krav.

Vi er nødt til å bidra med nye, grønnere løsninger. Jeg tror tilnærmet utslippsfrie anleggsplasser vil bli standard innen ti år.

– Jeg tar opp ulike problemstillinger relevant for oss i næringen. Det kan være bruk av elektriske gravemaskiner, som ikke alltid er egnet til oppgaven. Utviklingen har gått veldig fort når det gjelder elektriske biler. Det er ikke like lett med maskiner. Årsaken er nok kostnadsnivået. Dette er veldig dyre maskiner. Det koster å utvikle elektriske anleggsmaskiner. Det kommer nok ferdigstilte, elektriske anleggsmaskiner – men det kan fortsatt ta litt tid. Det neste blir elektriske lastebiler. Det blir spennende.

Dag Søbstad, daglig leder i Søbstad AS. Foto: Søbstad AS

– Entreprenører er blitt flinkere til å redusere utslipp, men det kommer med en kostnad. Trondheim kommune har vært veldig villig til å dekke ekstra kostnader i forbindelse med nye, grønnere måter å gjøre ting på. Slik ligger gjerne inne i kontrakten. Samtidig kan det iblant være vanskelig å beregne størrelsen på ekstrakostnadene. I forbindelse med en anbudsrunde legger vi for eksempel inn kostnader til materiell, transport og graving, sier Søbstad.

– Så har vi flytende priser på drivstoff. De har økt kraftig det siste halvåret. Slik er vanskelig å prise inn i et anbud. Du vet rett og slett ikke hva drivstoffet vil koste når du trenger det. Det vanlige er å legge inn dagens pris i tilbudet. Det kan ligge generell prisstigning inne i kontrakten, men det er vanskelig å legge inn alle disse variablene på for eksempel biodrivstoff spesielt. Som entreprenør risikerer du altså en merkostnad som du må dekke selv.

Gjør næringen mer effektiv

– Kravene til miljøhensyn og fossilfrie anleggsplasser gjør at vi jobber og tenker smartere. Disse kravene gjør oss også mer effektive. For eksempel blir vi nødt til å være smarte når vi planlegge transporten. Vi optimaliserer kjøringen, og sørger for at det blir så lite transport som mulig. Det kan handle om ting som kjøreruter og last begge veier. Entreprenørene blir nødt til å jobbe smartere, helt enkelt. I en bykjerne er det ofte mange biler og mye trafikk. Da blir det et mål å unngå køkjøring.

Det koster å utvikle elektriske anleggsmaskiner. Det kommer nok – men det kan fortsatt ta litt tid. Det neste blir elektriske lastebiler. Det blir spennende.

– Vi har et prosjekt i gang her i Trondheim på torget. Jeg mener det er et av prosjektene i Norge som er kommet lengst innen tiltak når det gjelder krav til fossilfri byggeplass. Vi klarer ikke gjøre prosjektet 100 prosent fossilfritt, men vi er heller ikke langt unna. For eksempel har vi ikke kontroll på leveringen av skifer. Den leverer kommunen selv. Den kommer med bil, fra andre plasser i Norge. Jeg tviler på om den transporten skjer på HVO eller bio-diesel.

– I tillegg har vi pukkverkene. De er i dag ikke pålagt å bruke HVO-diesel, slik vi må. Vi har imidlertid fått på plass ren transport av pukk og grus. Det samme gjelder transport av asfalt. Der er det ikke krav til HVO, men i dag foregår faktisk produksjonen ved hjelp av bio-diesel.

Ser du at denne tankegangen forplanter seg?

– Ja. Vi stiller krav til våre underleverandører. Vi starter med de største og viktigste postene, for eksempel transport av pukk og masse. Vi inngikk et samarbeid med Franzefoss, som sørger for transport inn og ut av anlegget med kjøretøy på bio-diesel. Det blir viktig for oss velge en produsent som kan vise til grønn produksjon av pukk og grus. Det blir en konkurransefordel for begge parter, med tanke på kommunens krav.

– En fin effekt av disse kravene er at det dukker opp nye pukkverk her i omegnen, som går på strøm. Iblant kan entreprenører også være enda mer ambisiøse innen grønne løsninger enn hva byggherre er. Jeg vet de største entreprenørselskapene konkurrerer hardt om å være best på miljøvennlige løsninger. De er kommet veldig langt, mener Søbstad. 

VEG/22. mars 2019

SINTEF gjenoppliver Veglaboratoriet

SINTEF har bestemt seg for å satse mer på samferdsel i tiden som kommer, og har derfor «gjenopplivet» Veglaboratoriet sitt. Dette gjør de fordi de bevisst ønsker å utvikle «grønnere veier» og anleggsprosesser. De vil også påvirke folk til å velge en mer miljøvennlig transport. Les hele saken

Til toppen