Veteraner på vinterføre

Veteraner på vinterføre

Denne uka har vinteren kommet tilbake med full kraft. Oslo Lufthavn er beredt med 130 ansatte, fordelt på 5 vaktlag til å rydde unna snøen.

  • flyplass
Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

– Vi har god bemanning fra 15. oktober til påskeutfarten er avviklet, sier seksjonsleder Thomas Toftevåg.

Mange trodde våren var i anmarsj, helt frem til tidligere denne uka da snøen kom tilbake for full kraft. Ved Oslo Lufthavn holdes forsinkelsene til det minimale, her står 25 ansatte per vaktlag klare for å rydde unna snøen så fort den kommer ned på bakken. I tillegg er det ca. 52 kontraktører med 150 personer dedikert til spesifiserte områder på fly og landside som kalles ut dersom omfanget av nedbøren overstiger våre faste ressurser.

- Med tanke på klimaet i Norge er det viktig at vi er godt forberedt uansett hvordan vinteren blir. Alle dager er like viktige og vi forbereder oss like godt hver dag, sier Toftevåg.

[img id="1"]

Åpen flyplass, selv når det snør

Ved snøfall som krever maksimalt av ressurser settes tre brøytelag med totalt 41 maskiner i sving på sentralområdet, taksebaner og rullebane. Ved flyoppstillingsplassene og internveiene er det 28 stk. som utfører vintervedlikehold. På utsiden av gjerdet har Oslo Lufthavn ca. 10 stk. som sørger for at ansatte ved lufthavnen og passasjerer kommer seg frem på vinterveiene. Totalt er dette et område på 3,3 millioner kvadratmeter.

Når rullebanen avgis til vedlikehold brøytes den i full bredde, samtidig som tilhørende avkjøringer og taksebaner tas. Når en rullebane er preparert flytter brøytegruppene seg til neste rullebane. Mellom dette skal andre taksebaner, flyoppstillingsplasser og andre områder holdes åpne slik at flyene kommer seg til og fra i tide. Slik holder brøytetogene på til snøfallet har gitt seg. Kapasiteten blir noe redusert når det brøytes, men det skal hele tiden være mulig å lette og lande.

Snøen kommer ikke ferdig måkt

Noen ganger kommer snøen lavende i ekstreme mengder, og da blir det svært krevende å holde flytrafikken i gang, selv om man har alle maskiner og personell i drift. Slik var det for eksempel 26. mars i fjor da Oslo Lufthavn måtte stenge begge rullebanene for all trafikk i to timer.

[img id="2"]

- Det var en krevende dag fordi store snømengder med tung og våt snø kom innenfor et svært kort tidsrom, noe som gjorde at vi ikke klarte å holde flytrafikken i gang. Selv om det skjer svært sjeldent, er det noe vi selvfølgelig ikke er fornøyd med. Vi har i etterkant av denne dagen evaluert de tiltakene som ble gjennomført og laget en plan som skal innebære at vi klarer å holde en viss trafikkavvikling gjennom slike krevende vinterforhold, sier Toftevåg.

Stadig bedre på vinterdrift

Flere store, internasjonale lufthavner har vært på studiebesøk for å se hvordan man håndterer snømengdene, nettopp fordi man har lykkes med å holde trafikken i gang, selv på dager med kraftig snøfall. Likevel hviler man ikke på laurbærene hos Plasstjenesten.

- Hvert eneste år skal vi bli bedre på vinterdrift. Vi tar med oss erfaringene fra foregående år, bruker sommeren godt til vedlikehold og reparasjon av maskinparken, og øver mye på høsten før snøen kommer. Samtidig prøver man nye og mer effektive løsninger. I år har vi forsøkt å ha noen maskiner på biodrivstoff, og de foreløpige erfaringene tyder på at kapasiteten på maskinene opprettholdes, avslutter Toftevåg.

Til toppen