Vestre rullebane får ny asfalt

Vestre rullebane får ny asfalt

Våren og sommeren 2015 legger Oslo Lufthavn ny asfalt på vestre rullebane.

Motta nyhetsbrev fra Samferdsel & Infrastruktur

Arbeidet vil pågå fra 11. april til tentativt 2. august. Den planlagte reasfalteringen omfatter hele rullebanen inklusive skuldre, og er på 180 000 kvadratmeter. Betongendefeltene på rullebanen, 300 meter i hver ende, omfattes ikke av arbeidene.

- På grunn av rullebanens alder og tilstand er vi nødt til å legge ny asfalt i år. Av hensyn til flysikkerheten og at rullebanen skal holde en kvalitet som er i henhold til gjeldende krav er det behov for å legge ny asfalt fra tid til annen. Dit har vi kommet nå, sier prosjektleder Runar Botten ved Oslo Lufthavn.

Det er en stor jobb som står for døren, og det vil også gi enkelte utfordringer i driften av Oslo Lufthavn.

- Av naturlige årsaker må vi stenge, hele eller deler av rullebanen når vi jobber på den. Arbeidet er delt opp i etapper, slik at deler av rullebanen er i bruk mens det jobbes på en annen del av banen. Dette for at trafikken skal gå så normalt som mulig. Likevel blir det enkelte helger hvor flyplassen kun vil ha én rullebane i drift, sier Botten.

Det vil også være en del nattarbeider. Vestre rullebane vil derfor ha nattestengt i perioden arbeidet pågår.

Annet støybilde

For Oslo Lufthavns naboer vil reasfalteringen av rullebanen kunne bety litt annerledes flymønster enn vanlig. Siden det er østre rullebane som vil bli mest brukt i perioden det asfalteres, har Oslo Lufthavn søkt om, og fått godkjent, dispensasjon for flystøyforskriftene. Dette vil også inkludere de få flyene som er i trafikk på nattestid.

- Naboer som bor i området vil nok oppleve at støybildet er forskjellig fra det som er vanlig, og vi beklager de ulemper det eventuelt medfører, men vi er helt nødt til å utføre jobben i denne perioden, sier Botten.

JURIDISK/21. juni 2018

Involvering av entreprenører og rådgivere – mer vei for pengene!

I anleggsbransjen er konfliktnivået høyt. Dette er kostnadskrevende. Staten skal de neste 10 årene investere 933 milliarder kroner på vei og bane. Dette er dine og våre penger, og bør ikke brukes på konflikter – men på mer vei og bane av god kvalitet. Mulighetene ligger der, vi må bare tørre å utnytte dem. Les hele saken

Til toppen